S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI

cho Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XXIII

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep cua c Thanh Cha Beneito XVI cho Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XXIII.

(Radio Veritas Asia 26/07/2007) - Quy v va cac ban than men. Ngay Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XXIII se c to chc tai Sydney, Uc Chau, t ngay 15 en 20 thang 7 nam 2008, theo chu e: "Chung con se nhan c sc manh Chua Thanh Than, ang ng xuong tren chung con, va chung con se lam chng cho Thay." (TCV 1, 8). Noi dung cua s iep gom co 8 so nh sau:

1. Ngay Quoc te Gii Tre lan th XXIII.

2. Li ha ban Chua Thanh Than trong Kinh Thanh.

3. Bien co Hien Xuong, iem khi hanh cho s mang cua giao hoi.

4. Chua Thanh Than, linh hon cua Giao Hoi va nguyen ly cua s hiep thong.

5. Chua Thanh Than, v Thay noi tam.

6. B Tch Them Sc va B Tch Thanh The.

7. S can thiet va khan trng cua s mang truyen giao.

8. Khan cau mot "le hien xuong mi" tren the gii.

Gi ay chung ta hay bat au vi so 1 cua S iep:

 

1. Ngay Quoc Te Gii Tre lan th XXIII.

Cac ban tre than men,

Vi niem vui mng ln lao, toi luon nh nhng giay phut chung ta a trai qua chung vi nhau tai Colonia, vao thang 8 nam 2005. Vao luc ket thuc cuoc bieu dng khong the quen c cua c Tin va cua long hang say, mot cuoc bieu dng van con khac ghi trong trong tam tr Cha, Cha a hen vi chung con cho lan gap g sap en, se dien ra tai Sydney, vao nam 2008. ay se la Ngay Quoc te Gii Tre lan th XXIII va se co chu e nh sau: "Chung con se nhan c sc manh cua Chua Thanh Than, ang ng xuong tren chung con va chung con se lam chng cho Thay" (TCV 1,8). Hng ch ao cho cong cuoc chuan b thieng lieng cho cuoc gap nhau tai Sydney la Chua Thanh Than va s mang truyen giao. Neu trong nam 2006, chung ta a dng lai suy niem ve Chua Thanh Than nh la Thanh Than cua S That, va trong nam 2007, chung ta co gang kham pha Chua Thanh Than mot cach sau xa hn nh la Thanh Than cua Tnh Yeu, e tien bc en Ngay Quoc Te Gii Tre nam 2008, va suy ngh ve Thanh Than cua sc manh va cua li chng, la ang ban cho chung ta s can am e song Tin Mng va long gan da e cong bo Tin Mng. V the, ieu can ban cho moi ngi trong chung con, nhng ngi tre, tai nhng cong oan cua chung con va cung vi nhng nha giao duc chung con, (moi ngi trong chung con) co the suy ngh ve ang chu ong nay trong lch s n cu roi, tc Chua Thanh Than, hay la Thanh Than cua Chua Giesu, e at en nhng muc tieu cao ca nh sau: nhn nhan can cc ch thc cua Chua Thanh Than, nhat la bang viec lang nghe Li Chua trong mac khai Kinh Thanh; y thc ro rang ve s hien dien lien tuc va tch cc cua Chua Thanh Than trong i song cua Giao Hoi, nhat la bang cach kham pha rang Chua Thanh Than gii thieu chnh mnh nh la "linh hon", la hi th quan trong cua i song kito, nh qua cac b tch khai tam kito - Ra Toi, Them Sc va Thanh The; va nh the, tr nen co kha nang lam cho trng thanh s hieu biet ve Chua Giesu, moi ngay mot sau xa hn va vui ti hn, va va ong thi ap dung hu hieu Tin Mng, vao luc bnh minh cua ngan nam th ba. Vi s iep nay, Cha san sang cong hien cho chung con mot hng suy niem can c ao sau them trong suot nam chuan b nay, nh o ma kiem chng pham chat c tin chung con vao Chua Thanh Than, e tm gap lai no neu a b mat, cung co no neu a b yeu kem i, cam nem no nh la mot s ong hanh cua Chua Cha va Chua Con , la Chua Giesu Kito, nh qua tac ong can thiet cua Chua Thanh Than. Chung con ng bao gi quen rang Giao Hoi, va ca chnh nhan loai, ang hien dien quanh chung con, ch i chung con trong tng lai chung con, ch i nhieu t chung con, nhng ngi tre, bi v chung con lanh nhan hong an cao ca cua Thien Chua Cha, la Thanh Than cua Chua Giesu.

 

2. Li Ha ban Chua Thanh Than trong Kinh Thanh.

Viec cham chu lang nghe Li Chua noi ve mau nhiem va hoat ong cua Chua Thanh Than m rong tam hon chung ta on nhan nhng hieu biet cao ca va ay sc phan khi ma toi co the tom gon trong nhng iem sau ay.

Gan trc luc len tri, Chua Giesu a noi vi cac mon e nh sau: Thay se sai xuong tren anh em ang ma Cha Thay a ha" (Lc 24,49). ieu nay a c thc hien trong ngay Le Ngu Tuan, khi cac mon e hop nhau cau nguyen trong Phong Tiec ly vi c N ong Trinh Maria. Viec o tran Chua Thanh Than xuong tren Giao Hoi khai sinh la e hoan tat li ha xa xa cua Thien Chua, a c loan bao va chuan b trong toan the Cu c.

That vay, ngay t nhng trang au tien, Kinh Thanh nhac en Thanh Than cua Thien Chua nh la "hi thoi" "bay la la tren mat nc" (x. Stk 1,2) va noi ro rang Thien Chua a "thoi" vao lo mui con ngi luong s song (x. Stk 2,7), va o vao con ngi chnh s song. Sau toi nguyen to, Thanh Than s song cua Thien Chua c bieu lo nhieu lan khac nhau trong lch s con ngi, va khi day nhng ngon s e khch le Dan c tuyen chon tr ve vi Thien Chua va trung thanh tuan gi nhng gii ran cua Ngai. Trong th kien noi tieng cua tien tri Ezekiel, Thien Chua a dung Thanh Than cua Ngai e lam song lai Dan Israel, c bieu tng bi nhng "bo xng kho" (x. 37, 1-14); Tien tri Gioel "noi tien tri ve s o tran Thanh Than xuong tren toan Dan, khong loai tr ai. Tac gia Kinh Thanh a viet nh sau: "Sau o, Ta se o xuong Thanh Than cua Ta tren moi ngi... Ca tren nhng no le nam n, trong ngay hom o, Ta se o xuong Thanh Than cua Ta. (3, 1-2).

Khi "thi vien man en" (x. Gal 4,4), s than Chua loan bao cho c N Trinh lang Nazareth rang Chua Thanh Than, "quyen nang cua ang toi cao", se ng xuong va phu lay Trinh N. ang ma Trinh N se sinh ra la ang thanh va c goi la Con Thien Chua (x. Lc 1,35). Theo cach noi cua tien tri Isaia, ang Messia se la ang ma tren Ngai, Thanh Than cua Chua se ng xuong (x. 11,1-2; 42,1). Chnh li tien tri nay c Chua Giesu nhac lai vao khi au tac vu cong khai cua Chua, trong Hoi ng Nazareth; Chua a cong bo trc s kinh ngac cua nhng ngi hien dien nh sau: "Thanh Than cua Chua ang ng tren toi; va v the Ngai a xc dau thanh hien toi va a sai toi i rao giang cho ngi ngheo tin vui mng, cong bo cho ke b cam tu biet ho c giai phong va cho ke mu c sang mat; mang lai t do cho nhng ai b ap bc va rao giang nam hong an cua Chua (Lc 4,18-19); x. Is 61,1-2). Nhn vao nhng ngi hien dien, Chua Giesu ap dung cho mnh nhng li tien tri tren va qua quyet nh sau: "Hom nay, c ng nghiem Li Kinh Thanh ma cac ngi va nghe" (Lc 4,21). Hn na, trc khi chet tren thap gia, Chua a bao trc nhieu lan cho cac mon e ve viec Chua Thanh Than , "ang an ui", se en ma s mang cua Ngi la lam chng va tr giup cho nhng ke tin, va day ho va hng dan ho en s That tron ven" (x. Gn 14,16-17. 25-26; 15,26; 16,13).

 

3. Le Hien Xuong, iem khi hanh cua S mang Giao Hoi.

Vao buoi chieu ngay Chua song lai, khi hien ra cho cac mon e, Chua Giesu thoi hi tren ho va noi: "Hay nhan lay Chua Thanh Than" (Gn 20,22). en ngay le Ngu Tuan, Chua Thanh Than a ng xuong tren cac Tong o mot cach mang me hn na. Ngi ta oc trong Sach Tong o cong vu nh sau: "Mot tieng ong ln bat ng t tri vang en, nh tieng gio thoi manh xuong va tran vao khap ca nha, ni cac tong o ang . Xuat hien nhng hnh li la ng tren au cac tong o." (TCV 2,2-3).

Chua Thanh Than canh tan cac tong o t ben trong, ban cho cac ngai mot sc manh lam cho cac ngai tr nen dung cam ma rao giang cach khong s hai rang: "Chua Kito a chet va a song lai!" c giai thoat khoi moi s hai, cac ngai bat au noi cach chan thanh (x. TCV 2,29); 4,13; 4,29.31). T nhng ngi anh ca nhut nhat, cac ngai a tr thanh nhng anh hung can am cua Tin Mng. Ca nhng ke thu cua cac ngai cung khong the hieu c lam sao "nhng con ngi khong hoc thc va nhat s" (x. TCV 4,13) lai co kha nang chng to mot s can am nh the va chu ng c nhng nghch canh, nhng au kho va nhng bach hai mot cach vui ti. Khong g co the chan cac ngai lai. Vi nhng ai a co gang buoc cac ngai phai im lang, th cac ngai tra li nh sau: "Chung toi khong the im lang, khong the khong noi len ieu chung toi a thay va a nghe" (TCV 4,20). Nh the c khai sinh Giao Hoi, mot giao hoi t le Ngu Tuan a khong ngng chieu toa Tin Mng "cho en tan cung trai at" (TCV 1,8).

 

4. Chua Thanh Than, linh hon cua Giao Hoi va nguyen ly cua s hiep thong.

Nhng e hieu s mang cua Giao Hoi, chung ta phai tr lai phong tiec ly ni cac mon e tu lai vi nhau (x. Lc 24,49), va cau nguyen vi c Maria, mot ngi Me, trong khi ch i Chua Thanh Than a c ha ban. Moi cong oan kito can phai luon muc lay s linh ng t hien anh Giao Hoi luc khai sinh nay. S phong phu tong o va truyen giao mot cach chnh yeu khong phai la ket qua cua nhng chng trnh va cac phng phap muc vu c soan thao cach khon ngoan va "hu hieu", nhng la hoa trai cua s cau nguyen khong ngng cua cong oan (x. Phaolo VI, tong huan Evangelii Nuntiandi, rao giang Phuc am, so 75). Ngoai ra s hu hieu cua s mang con gia thiet rang cac cong oan hiep nhat vi nhau, ngha la "co mot con tim, mot linh hon ma thoi" (x. TCV 4,32) va rang cac cong oan san sang lam chng cho tnh yeu va niem vui ma Chua Thanh Than o tran vao trong tam hon cac tn hu (x. TCV 2, 42). V Toi T Chua, c Gioan Phaolo II a viet nh sau: trc khi la hanh ong, s mang cua Giao Hoi la chng ta va la s chieu toa (x. Thong iep S mang cua ang cu chuoc, Redemptoris Missio, so 26). Nh the a xay ra vao khi au cua kito giao, khi nhng anh ch em ngoai giao, -- nh giao phu Tertulliano a viet, --- tr lai nh nhn thay tnh yeu thng hien dien gia nhng ngi kito. Ho noi: "Hay xem nhng ngi kito yeu thng nhau biet chng nao" (x. Apologetico, 39 &7). Ket thuc cai nhn ngan gon ve Li Chua trong Kinh Thanh, Cha mi goi chung con hay ghi nhan nh the nao Chua Thanh Than la hong an cao ca nhat cua Thien Chua cho con ngi, va nh the la li chng cao ca nhat cua tnh yeu Thien Chua cho chung ta, mot tnh yeu c dien ta cach cu the nh la "li tha vang on nhan s song" ma Thien Chua muon cho moi tao vat cua Ngai. Li "tha vang on nhan s song" co c hnh thc tron ven cua no trong Chua Giesu Nazareth va trong chien thang cua Chua tren s d nh qua n cu chuoc. Ve van e nay, chung ta ng bao gi quen rang Tin Mng Chua Giesu, trong sc manh cua Chua Thanh Than, khong c rut gon thanh mot s ghi nhan thuan tuy, nhng muon tr thanh "tin mng cho ke ngheo, thanh s giai phong cho nhng ke b tu ay, la s sang mat cho ke mu loa..." o la tat ca nhng g c bieu lo mot cach ro rang trong ngay le Ngu Tuan, ngay tr thanh an sung va trach vu cua Giao Hoi oi vi the gii, s mang u tien cua giao hoi.

Chung ta la nhng hoa trai cua s mang cua Giao Hoi nh tac ong cua Chua Thanh Than. Chung ta mang trong mnh dau an tnh yeu cua Thien Chua Cha trong Chua Giesu Kito, la Chua Thanh Than. Chung ta ng bao gi quen ieu nay, bi v Thanh Than cua Chua luon nhac nh en moi ngi va mot cach ac biet, qua trung gian chung con, nhng ngi tre, nhng ke muon khi day trong the gii ngon gio va la cua mot le Hien Xuong mi.

 

5. Chua ThanhThan, v Thay Noi Tam.

Cac ban tre than men, ca trong ngay hom nay, Chua Thanh Than tiep tuc hanh ong cach quyen nang trong giao hoi va nhng hoa trai cua Thanh Than la phong phu trong mc o chung ta san sang m rong chnh mnh on nhan sc manh canh tan cua Thanh Than. V the, ieu quan trong la moi ngi chung ta biet ro Chua Thanh Than, bc vao trong tng quan vi Ngai va e cho Ngai hng dan. Nhng en ay t nhien nay sinh mot cau hoi: Chua Thanh Than la ai oi vi toi? That vay, oi vi khong t nhng ngi kito, Chua Thanh Than tiep tuc la "ang Khong c Biet en". V the, ay la ly do tai sao, trong thi gian chuan b cho ngay Quoc te Gii Tre sap en, Cha muon mi goi chung con hay ao sau s hieu biet cua chnh chung con ve Chua Thanh Than. Trong kinh Tin Knh, chung ta tuyen xng: "Toi tin c Chua Thanh Than, la Chua va la ang ban s song. Ngi bi c Chua Cha va c Chua Con ma ra" (Kinh Tin Knh Nicea - Costantinopoli). Phai, Chua Thanh Than, Thanh Than Tnh Yeu cua Chua Cha va Chua Con, la Nguon Mach s song co sc thanh hoa chung con, "bi v tnh yeu cua Thien Chua a c o vao trong tam hon chung ta, nh Chua Thanh Than, ang a c trao ban cho chung ta" (Roma 5,5). Tuy nhien, qua that khong u, neu ch hieu biet Ngai ma thoi; can phai tiep nhan Ngai nh la ang hng dan linh hon chung ta, nh la "V Thay Noi Tam", ang dan a chung ta vao trong mau nhiem Ba Ngoi, bi v ch mot mnh Ngai co the m rong long tr chung ta e chung ta tin, va cho phep chung ta song c tin moi ngay mot cach tron ay. Chua Thanh Than thoi thuc chung ta en vi ke khac, thap len trong chung ta ngon la tnh yeu, va bien oi chung ta thanh nhng nha truyen giao cua tnh yeu Thien Chua. Cha biet ro chung con, nhng ngi tre, chung con mang trong tim long sung mo to ln va tnh yeu oi vi Chua Giesu, va biet ro chung con ao c gap g va noi chuyen vi Chua Giesu. Nhng chung con hay nh rang chnh s hien dien cua Chua Thanh Than trong chung ta, lam chng, ket thanh va xay dng nhan v chung ta tren nen tang chnh con ngi Chua Giesu, ang chu ong inh chet va a phuc sinh. Chung ta hay lam cho mnh tr nen than quen vi Chua Thanh Than, e tr nen than quen vi Chua Giesu.

(con tiep )

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page