Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc

 

Khẩu Hiệu : "Tựa vào lòng Chúa Giêsu"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

07/06/1953

Sinh

Ninh Bình, Phát Diệm

14/01/1992

Thụ Phong Linh Mục

Giáo Phận Xuân Lộc

02/05/2017

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

01/06/2017

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

 

Thánh Lễ Tạ Ơn của Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân tại Giáo xứ Kim Thượng Gia Kiệm

Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân Vị mục tử Chúa muốn con muốn

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc Gioan Ðỗ Văn Ngân

Rước kiệu Ðức Mẹ và nghi thức tuyên xưng Ðức Tin của Ðức Cha Tân Cử Gioan Ðỗ Văn Ngân

Bài Chúc Mừng Ðức Tân Giám Mục Gioan Ðỗ Văn Ngân của Cha Ðaminh Ngô Công Sứ

Tân Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm cha Gioan Ðỗ Văn Ngân làm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc

Giáo Phận Xuân Lộc có Tân Giám Mục Phụ Tá Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page