Tân Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc:

Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân

 

Tân Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc: Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân.


Tân Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc: Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân.


Roma (SD 2-05-2017) - Ngày 2 tháng 5 năm 2017, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Gioan Ðỗ Văn Ngân làm Giám Mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc.

Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân năm nay 64 tuổi, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1953 tại Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm. Theo học tại tiểu chủng viện thánh Giuse, Sàigòn, từ năm 1965 đến 1973, rồi tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô 10 Ðà lạt trong 4 năm từ năm 1973 đến 1977.

Thụ Phong linh mục ngày 14 tháng 1 năm 1992 thuộc Giáo phận Xuân Lộc.

Năm 1998, cha Ðỗ Văn Ngân đậu cử nhân văn chương Việt Nam tại Ðại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Thành phố Sàigòn. Từ năm 2006 đến năm 2010, cha học chuyên môn tại Ðại Học Santo Tomas tại Manila, Philippines, và đậu cử nhân triết học.

Sau khi thụ phong linh mục năm 1992, Cha Gioan Ngân lần lượt đảm nhận các trách vụ Phó Xứ Ninh Phát (1992-1994), rồi cha xứ tại đây (1994-2005). Cha làm công chứng viên (notaio) ở tòa án hôn phối giáo phận Xuân Lộc. Gia làm giáo sư Ðại chủng viện Xuân Lộc 1 năm, trước khi du học tại Philippines. Trở về nước năm 2010, cha tiếp tục làm giáo sư triết học rồi làm Phó giám đốc và đặc trách phân ban triết học tại đại chủng viện Xuân Lộc.

Từ năm 2016, Cha Ðỗ Văn Ngân được Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám Mục chính tòa Xuân Lộc, bổ nhiệm làm Tổng đại diện giáo phận này.

Theo niên giám năm 2017 của Tòa Thánh, Xuân Lộc là giáo phận đông tín hữu Công Giáo nhất tại Việt Nam, với 961,186 người, thuộc 248 giáo xứ, 411 linh mục giáo phận và 151 linh mục dòng, 257 đại chủng sinh và 1,742 nữ tu. (SD 2-5-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page