Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

cha Gioan Ðỗ Văn Ngân

làm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm cha Gioan Ðỗ Văn Ngân làm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc.


Ðức Thánh Cha bổ nhiệm cha Gioan Ðỗ Văn Ngân làm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc.


Xuân Lộc (WHÐ 02-05-2017) - Lúc 12g00 ngày thứ Ba 02 tháng 05 năm 2017 tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Gioan Ðỗ Văn Ngân, hiện là Phó Giám đốc Ðại chủng viện đặc trách phân ban Triết học Ðại chủng viện và là Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Buleliana.

Sơ lược tiểu sử Ðức Tân giám mục Gioan Ðỗ Văn Ngân:

- Sinh ngày 06/07/1953 tại Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm

- 1965-1973: học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

- 1973-1977: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Ðà Lạt

- 14/01/1992: thụ phong linh mục cho giáo phận Xuân Lộc.

Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:

- Năm 1992-1994: phó xứ Ninh Phát

- Năm 1994-2005: chính xứ Ninh Phát

- 1995-2005: công chứng viên của Toà án hôn phối giáo phận Xuân Lộc

- 1998: đậu cử nhân văn chương Việt Nam tại Ðại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tp. Sàigòn

- 2005-2006: giáo sư Ðại chủng viện Xuân Lộc và quản nhiệm giáo xứ Suối Tre

- 2006-2010: học tại Ðại học Santo Tomas (Manila, Philippines) và tốt nghiệp cao học triết học.

- Từ 2010: Phó Giám đốc Ðại chủng viện, đặc trách phân ban Triết học Ðại chủng viện

- Từ năm 2016: Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc.

(Theo nguồn: press.vatican.va)

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page