Rước kiệu Ðức Mẹ

và nghi thức tuyên xưng Ðức Tin

của Ðức Cha Tân Cử Gioan Ðỗ Văn Ngân

 

 

Rước kiệu Ðức Mẹ và nghi thức tuyên xưng Ðức Tin của Ðức Cha Tân Cử Gioan Ðỗ Văn Ngân.

Xuân Lộc (GP Xuân Lộc 1-06-2017) - Vào lúc 19h30 tối thứ Tư, 31 tháng 05 năm 2017 tại quảng trường Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã diễn ra cuộc cung nghinh Ðức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi bế mạc tháng hoa.


Rước kiệu Ðức Mẹ và nghi thức tuyên xưng Ðức Tin của Ðức Cha Tân Cử Gioan Ðỗ Văn Ngân.


Trong cuộc rước này có sự hiện diện của Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Ðại diện Tòa Thánh tại Việt Nam - chủ sự. Có Ðức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, có hai Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo và Ðaminh Nguyễn Chu Trinh giáo phận Xuân Lộc và một số quí Ðức Cha thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, quí Cha, quí chủng sinh và rất đông giáo dân thuộc các xứ lân cận trong thị xã Long Khánh.

Trong bầu khí linh thiêng này, cộng đoàn cung nghinh Ðức Mẹ chung quanh quảng trường và lần chuỗi Mân Môi.

Sau đó cùng chứng kiến nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội và vâng phục Ðức Thánh Cha của Ðức Cha Tân cử Gioan Ðỗ Văn Ngân trước khi Ngài được tấn phong Giám mục.

Trong nghi thức này, Ðức Cha Chánh Giuse Ðinh Ðức Ðạo mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho Ðức Cha Tân Cử Gioan Ðỗ Văn Ngân. Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - chủ sự nghi thức, cũng có lời phát biểu, Ngài cầu xin Ðức Maria cùng đồng hành với Ðức Cha Tân Cử và Ðức Cha được lãnh nhận đầy tràn ơn Chúa Thánh thần qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ.

Sau lời phát biểu của Ðức Tổng Girelli, Ðức Cha Tân Cử Gioan Ðỗ Ðức Ngân cũng có bài phát biểu và cám ơn đặc biệt Ðức Tổng Girelli, quí Ðức Cha. Sau đó Ðức Tổng Giám mục Girelli ban phép lành cho cộng đoàn.

Bản Tuyên Xưng Ðức Tin

Tôi là Gioan Ðỗ Văn Ngân, được tuyển chọn làm Giám mục Hiệu tòa Buleliana và Giám mục Phụ tá của Giáo phận Xuân Lộc, với đức tin kiên vững, tôi tin và tuyên xưng tất cả và từng chân lý trong Kinh Tin Kính, đó là:

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.

Với đức tin vững vàng, tôi cũng tin mọi điều hàm chứa trong Lời Thiên Chúa dưới hình thức Thánh Kinh hay thánh truyền và mọi điều giáo hội dạy phải tin như đã được Thiên Chúa mạc khải. Khi giáo hội dạy như thế bằng một phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát.

Tôi cũng kiên quyết chấp nhận và tuân thủ mọi điều và từng điều do giáo hội xét quyết liên quan về giáo lý, đức tin và luân lý.

Hơn nữa bằng sự vâng phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí, tôi chấp nhận những giáo lý do Ðức Giáo Hoàng hoặc giám mục đoàn trình bày khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức dù không có ý định xác quyết.

Bản Tuyên Thệ Của Giám Mục


Rước kiệu Ðức Mẹ và nghi thức tuyên xưng Ðức Tin của Ðức Cha Tân Cử Gioan Ðỗ Văn Ngân.


Tôi là Gioan Ðỗ Văn Ngân, khi lãnh nhận nhiệm vụ Giám Mục, hứa sẽ luôn bảo vệ sự hiệp thông với giáo hội Công Giáo bằng lời nói và việc làm của tôi.

Tôi sẽ hết sức cẩn thận và trung thành chu toàn các trách vụ đối với giáo hội toàn cầu cũng như địa phương mà tôi được kêu gọi để phục vụ theo giáo luật quy định.

Khi chu toàn nhiệm vụ đã được ủy thác cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ giữ gìn nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành kho tàng đức tin. Vì thế tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái nghịch lại.

Tôi sẽ tuân hành cổ võ kỷ luật chung của giáo hội toàn cầu và sẽ tuân thủ tất cả luật lệ của giáo hội nhất là những điều được ghi trong bộ giáo luật.

Trong tinh thần vâng phục Kitô hữu, tôi sẽ tuân theo những điều các chủ chăn khả kính công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội.

Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giám mục giáo phận để công việc tông đồ được thực hiện nhân danh và do ủy nhiệm của giáo hội trong sự hiệp thông với giáo hội.

Nguyện xin Thiên Chúa và Sách Phúc Âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi.

Xuân Lộc, ngày 31 tháng 5 năm 2017

 

Tin, ảnh : BTT Giáo phận

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page