Giáo Phận Xuân Lộc

có Tân Giám Mục Phụ Tá:

Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân

 

Giáo Phận Xuân Lộc có Tân Giám Mục Phụ Tá: Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân.


Giáo Phận Xuân Lộc có Tân Giám Mục Phụ Tá: Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân.


Xuân Lộc (BTT GP Xuân Lộc 2-05-2017) - Chiều thứ ba, vào lúc 17 giờ Việt Nam, ngày 02 tháng 05 năm 2017, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Gioan Ðỗ Văn Ngân, Tổng Ðại diện Giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.

Ðức Cha Gioan năm nay 64 tuổi, sinh ngày 07 tháng 06 năm 1953 tại Ninh Bình. Gia đình Ngài hiện ở giáo xứ Kim Thượng, giáo phận Xuân Lộc. Ngài gia nhập Tiểu chủng viện Sàigòn năm 1965, cùng năm đó thành lập giáo phận mới Xuân Lộc, ngài thuộc về Xuân Lộc. Từ năm 1973 đến 1977, Ngài học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện thánh Piô X Ðà Lạt. Như bao chủng sinh đương thời, ngài chờ đợi tiến lên bàn thánh nhiều năm, mãi đến ngày 14 tháng 01 năm 1992 mới thụ phong linh mục.

Sau đó, từ 1992-1994 làm phó xứ Ninh Phát. Từ năm 1994-2005 làm chánh xứ Ninh Phát. Từ 2005-2006 làm giáo sư Chủng viện Xuân Lộc và quản nhiệm giáo xứ Suối Tre. Từ 2006 - 2010 du học Philippines, tốt nghiệp cao học Triết. Từ năm 2010-2016 làm phó Giám đốc ban Triết Ðại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc và từ ngày 10 tháng 6 năm 2016 đến nay làm Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc.

Thánh lễ tấn phong Giám mục sẽ được cử hành tại khuôn viên Ðại Chủng Viện thánh Giuse Xuân Lộc vào thứ Năm, ngày 01 tháng 06 năm 2017.

Trong nhiệm vụ mới, Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân sẽ phụ giúp cho Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, coi sóc một giáo phận có số giáo dân đông nhất Việt Nam với hơn 900 ngàn người trong 270 giáo xứ; 598 linh mục dòng, triều; nhiều ngàn tu sĩ nam nữ. Khi nói về giáo phận Xuân Lộc ai cũng liên tưởng đến Trung Tâm Ðức Mẹ Núi Cúi đã được Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, nguyên Giám mục giáo phận Xuân lộc (nghỉ hưu ngày 7-5-2016) khởi sự, nay đang chuẩn bị xây dựng trong tình yêu mến và khát khao của con cái Xuân Lộc muôn phương.

 

BTT giáo phận Xuân Lộc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page