Toàn Văn

Những Tông Huấn và Sứ Ðiệp

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Năm 2005

Sứ Ðiệp Phục Sinh năm 2005 của ÐTC Gioan Phaolô II

Sứ Ðiệp của ÐTC gởi Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho Ngày Truyền Giáo Năm 2005

Văn Kiện của Bộ Phụng Tự bổ túc cho Tông Thư về Năm Thánh Thể

Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2005 của ÐTC Gioan Phaolô II

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho Ơn Gọi năm 2005

Năm 2004

Sứ Ðiệp Giáng Sinh của ÐTC Trưa Ngày Lễ Giáng Sinh năm 2004

Sứ Ðiệp Hòa Bình của ÐTC cho ngày Ngày Quốc Tế Hòa Bình thứ 38 (1/1/2005)

Sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho ngày thế giới Truyền Giáo 2004

Sứ Ðiệp của ÐTC nhân dịp Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48

Sứ Ðiệp của ÐTC cho các tham dự viên Cuộc Gặp Gỡ Con Người và các Tôn Giáo

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Ðại Hội Quốc Tế về Công Giáo Tiến Hành Italia

Sứ Ðiệp của ÐTC gởi cho giáo chủ Chính Thống giáo Moscowa

Sứ Ðiệp của ÐTC cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2004

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Các Giám Mục Bạn của Phong Trào Focolare

Toàn Văn Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2004 của ÐTC

Năm 2003

Sứ Ðiệp ÐTC Gioan Phaolô II gửi phong trào Focolare

Năm 2001

Thư của ÐTC gửi các Linh Mục nhân Mùa Chay 2001

Năm 2000

Diễn từ của Ðức Thánh Cha đêm giao thừa 31/12/2000

Sứ Ðiệp Phục Sinh của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2000, Cùng với Ơn Toàn Xá

Năm 1999

Sứ Ðiệp Giáng Sinh 1999

Sứ Ðiệp Mùa Chay 1999

Năm 1996

Tông Huấn Ðời Sống Thánh Hiến Vita Consecrata

Năm 1987

Sứ điệp hòa bình năm 1987: Hai Chìa Khóa Của Hòa Bình Là Phát Triển Và Tình Liên Ðới

Năm 1979

Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 1979: Ðể Ðạt Ðến Hòa Bình Cần Phải Giáo Dục Cho Hòa Bình

Năm 1978

Bài diễn văn đầu tiên trước ngoại giao đoàn: Ý Nghĩa Phục Vụ Của Giáo Hội Ðối Với Nhân Loại

 

 

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha trong những năm qua

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha trong những năm qua

 


Back to Vietnamese Missionaries in AsiaHome Page