THÁNG TÁM

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 01: 1. Thánh Alphongsô Maria Liguori, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

                2. Thánh Bênađô Võ Văn Duệ, linh mục; Ða Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục

Ngày 02: Thánh Eusêbiô Vercellêsi, Giám Mục

Ngày 04: Thánh Gioan Vianney, linh mục

Ngày 05: Cung hiến đền thờ Ðức Bà cả

Ngày 06: Chúa Giêsu biến hình

Ngày 07: 1. Thánh Sixtô II, Giáo Hoàng và các bạn tử đạo

                2. Thánh Gaetanô, linh mục

Ngày 08: Thánh Ða Minh, linh mục lập dòng

Ngày 10: Thánh Laurensô, phó tế tử đạo

Ngày 11: Thánh Clara đồng trinh

Ngày 12: Thánh Giacôbê Mai Năm, linh mục; Antôn Nguyễn Ðích, giáo dân; Micae Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng

Ngày 13: Thánh Pontianô, Giáo Hoàng và thánh Hippolitô, linh mục tử đạo

Ngày 15: Ðức Mẹ lên trời

Ngày 16: Thánh Stêphanô, Hung Gia Lợi

Ngày 19: Thánh Gioan Euđê, linh mục lập dòng

Ngày 20: Thánh Bernađô, tu viện trưởng, Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày21: 1. Thánh Piô X, Giáo Hoàng

               2. Thánh Giuse Ðặng Ðình Viên, linh mục

Ngày 22: Ðức Maria Trinh Nữ Vương

Ngày 23: Thánh Rôsa Lima đồng trinh

Ngày 24: Thánh Bartôlômêô tông đồ

Ngày 25: 1. Thánh Louis IX, vua nước Pháp

                2. Thánh Giuse Calasanz, linh mục

Ngày 27: Thánh Monica

Ngày 28: Thánh Augustinô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 29: Kính nhớ thánh Gioan Baotixita bị chém đầu

 
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page