Ngày 19 Tháng Tám

Thánh Gioan Euđô, Linh Mục Lập Dòng (1601-1680)

 

Thánh Gioan Euđô sinh ngày 14/11/1601 tại làng Ri, thuộc giáo phận Seés miền Normandie nước Pháp. Ngài theo học với các cha dòng Tên tại Caen và sau đó lên đại học. Trong giai đoạn này, ngài muốn đáp lại lời Chúa mời gọi trở nên linh mục, nhưng bị gia đình ngăn cản.

Năm 1623, ngài chính thức gia nhập hội dòng Giảng Thuyết do Ðức Hồng Y Bérulle sáng lập và rất hăng say với công việc truyền giáo.

Sau khi thụ phong linh mục, ngài được chỉ định đi coi xứ ở miền Aubervillier, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ giảng dạy tại nhiều nơi. Gương mẫu đời sống và lời nói hùng hồn của ngài có sức cảm hóa và lôi kéo nhiều người.

Ngài còn biểu hiện tinh thần truyền giáo cao độ qua những công tác bác ái. Khi quê hương bị cơn dịch tung hoành, ngài đã tình nguyện đi săn sóc cho các bệnh nhân và an táng những người đã chết.

Chính ngài cũng đã ra sức chấn chỉnh lại đời sống đạo đức và uy thế của các giáo sĩ đã bị sa sút, và ngài đã thiết lập nhiều Chủng Viện để thực hiện dự tính này.

Ngoài ra, ngài còn lập hội Sùng Kính Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria, dòng Ðức Bà Bác Ái (1662), sau này đổi tên là dòng Ðấng Chăn Chiên Lành để giáo dục các thiếu nữ sa đọa.

Ngài qua đời ngày 19/8/1680. Ðức Giáo Hoàng Piô X đã cất nhắc ngài lên bậc Chân Phước. Ðức Piô XI, dịp năm Thánh, nhằm vào ngày lễ Hiện Xuống năm 1925, đã tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh, và lập lễ kính trong toàn thể Giáo Hội năm 1928.

 


Back to Home