Ngày 05 Tháng Tám


Cung Hiến Ðền Thờ Ðức Bà Cả

 

Ðức Giáo Hoàng Sixtô III đã khởi công xây cất đền thờ Ðức Bà Cả ngay sau khi khai mạc công đồng Êphêsô (431) để đáp ứng lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa của dân thành Rôma. Với sự rực rỡ của những khung kính màu, với sự cân đối của hai hàng cột bằng cẩm thạch, ngôi đền thờ đầu tiên dâng kính Ðức Maria thực là một bài thơ đầy ý nghĩa ca tụng chức vị Mẹ Thiên Chúa: từ thánh tích máng cỏ cho đến bức họa của Tortiri diễn tả cảnh Chúa ân thưởng, đội triều thiên cho Ðức Mẹ... Tất cả đã nói lên đặc ân duy nhất của Mẹ, đấng đã ban cho chúng ta "một Hài Nhi Thiên Chúa từ trước muôn đời". Và sau cùng, những khung kính màu đã trình bày những vẻ hào hùng của các tổ phụ, cuộc lưu đày và trở về miền đất hứa. Tất cả như vang vang lời kinh quen thuộc: Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, Nữ Vương các Thánh Tiên Tri. Ðức Bà như tháp ngà báu vậy, Ðức Bà là Tòa Ðấng Khôn Ngoan, xin hãy nhận lời chúng tôi cầu nguyện.

 


Back to Home