Ngày 16 Tháng Tám

Thánh Stêphanô, Người Hung Gia Lợi 

(975-1038)

 

Thánh Stêphanô sinh khoảng năm 975 và được chịu Phép Rửa năm 985. Ngài lên kế vị vua cha vào năm 997. Triều đại ngài kéo dài được 42 năm. Sau khi lên ngôi được 3 năm, Ðức Giáo Hoàng Sylvestre II đã phong vương cho ngài với tước hiệu là "một vị vua truyền giáo của nước Hung Gia Lợi", vào ngày lễ Giáng Sinh năm 1000. Thân hình tuy nhỏ bé nhưng tấm lòng quảng đại bao la, ngài là một nhà tiên đoán thời cuộc, một vị thủ lãnh đầy năng lực, một chiến sĩ nhiệt thành và can đảm. Ngài đã xây dựng quốc gia với đôi bàn tay vững chắc và đã tổ chức Giáo Hội thấm nhiễm đức tin trên đất nước ngài: ngài đã thiết lập các địa phận, xây các thánh đường nguy nga đồ sộ. Ngài qua đời vào ngày lễ kính Ðức Mẹ và người ta thường gọi đó là ngày lên Trời của nước Hung Gia Lợi.

 


Back to Home