Thánh Giuse Ðặng Ðình Viên, Linh Mục 

(+ 1838)

 

Thánh Giuse Ðặng Ðình Viên chào đời năm 1785 tại làng Tiên Chu, thuộc tỉnh Hưng Yên. Ngay từ nhỏ, ngài đã về học tại quê ngoại ở họ Vân. Khi cha mẹ qua đời, ngài dâng mình vào nhà Chúa, và thụ phong linh mục tại Lục Thủy (Nam Ðịnh) năm 1821.

Ngài coi xứ Bắc và phụ trách các họ Ðông Bài, Thiết Nam, Như Thiết, An Mỹ. Và bị quan tổng đốc Nam Ðịnh ra lệnh lùng bắt đích danh, ngài phải trốn. Về sau, quan phủ Hưng Yên bày mưu mua chuộc hai người bà con của ngài để tìm ra tông tích. Ngài bị bắt tại họ Cầu Chay, xã Như Thiết ngày 01/8/1838 và bị đóng gông giải về Hưng Yên.

Các quan thất bại trong việc bắt ngài quá khóa, nên chỉ hai ngày sau, đã ra án đệ vào kinh. Ngày 12/8, vua Minh Mạng châu phê. Khi bản án tử hình về tới, các quan điệu ngài đi xử trảm tại pháp trường Ba Tòa (Nam Ðịnh). Hôm đó là ngày 21/8/1838.

Ðức Thánh ChaLêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home