Tường thuật Ðại Hội

Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) 50

Mừng kỷ niệm 50 năm Thành Lập (1970-2020)

Tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 12~30/10/2022

 

 


 

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Diễn từ bế mạc Ðại hội

Sứ điệp Liên Hội đồng Giám mục Á châu gửi Dân Chúa

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày XVII Hình dung những lộ trình mới

Ðại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu FABC 50 Toàn văn cuộc họp báo lần thứ nhất

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày XVI Hình dung những lộ trình mới

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày XV Chuyến hành hương khám phá đất nước Thái Lan

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày XIV Hình dung những lộ trình mới

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày XIII Hình dung những lộ trình mới

Khóa họp của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu Tuần cuối cùng

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày XII Hình dung những lộ trình mới

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày XI Thánh lễ và chuyến thăm các giáo xứ

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày X Những thực tế đang nổi lên tại châu Á

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 lắng nghe thực tại đời sống các dân tộc tại châu Á

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày IX Những thực tế đang nổi lên tại châu á

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày VIII Những thực tế đang nổi lên tại châu Á

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày VII Những thực tế đang nổi lên tại châu Á

Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng chia sẻ về Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 năm

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày VI Những thực tế đang nổi lên tại châu Á phần 2

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày thứ năm Những thực tế đang nổi lên tại châu Á

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày thứ tư Talk Show với châu Á

Ðại hội Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu FABC 50 Ngày thứ ba Tìm hiểu Châu Á

Ðại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC 50 Ngày thứ hai Tìm hiểu Châu Á

Liên Hội đồng Giám mục Á châu khai mạc Ðại hội FABC 50

Giáo hội mang tính phổ quát hãy tôn trọng những đặc điểm phong phú của từng Giáo hội địa phương

Sứ điệp Video Ðức Thánh cha gửi Liên Hội đồng Giám mục Á châu

 

Ðức Hồng y Tagle sẽ là Ðặc sứ của Ðức Thánh cha tại Liên Hội đồng Giám mục Á châu

Ðại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu

The Song Of Asia Bài Hát Chủ Ðề Mừng 50 Năm Thành Lập Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

Thánh Lễ Trực Tuyến Mừng 50 Năm Thành Lập và Khai Mạc Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page