Tường Thuật

Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2019

và Chuyến Viếng Thăm Panama

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(21~27/01/2019)

 

 


 

Ban nhạc rock The Sun với tinh thần Kitô trình diễn tại Panama

Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp Video cho các bạn trẻ thổ dân tại Panama

Ðại Hội Giới Trẻ Panama được đặt dưới sự bảo trợ của các thánh Mỹ châu Latinh

Lần đầu tiên Ðức Thánh Cha giải tội cho các tù nhân trẻ trong kỳ Ðại Hội Giới Trẻ

Sự ra đời của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

Tuổi trẻ là tương lai Giáo Hội

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ thánh hiến bàn thờ nhà thờ chính tòa Panama

Tầm quan trọng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 của Ðức Thánh Cha Phanxicô

Nhiều vị Tổng Thống tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ tại Panama

Logo của Ðại Hội Giới Trẻ thế giới Trái tim Mẹ Maria và Thánh Giá

Cơ hội trao đổi đức tin và văn hóa của các bạn trẻ Singapore tại Panama

Các tin cập nhật về Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Panama

Băng nhạc rock các linh mục trình diễn tại Panama

Ðại hội Giới Trẻ Infographics những chặng đường đã qua

Panama tiếp tục chuẩn bị cho Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2019

Hàng ngàn bạn trẻ Panama đã đăng ký tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Panama

Sứ điệp Ðức Thánh Cha gửi giới trẻ thế giới nhân ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2019 tại Panama

Công bố chương trình viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại Panama

35 tù nhân làm 250 tòa giải tội phục vụ cho Ðại hội Giới trẻ Thế giới ở Panama vào tháng 01 năm 2019

Ðại hội Giới trẻ Thế giới 2019 ứng dụng công nghệ mới

Tượng Ðức Mẹ Fatima được rước đến Ðại Hội Giới Trẻ ở Panama vào tháng 01 năm 2019

Nicaragua không tham gia Những ngày giáo phận của Ðại Hội Giới Trẻ thế giới tại Panama

Thánh giá và hình Ðức Mẹ biểu tượng của Ðại Hội Giới Trẻ được rước đến Mỹ

Panama chuẩn bị Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới nhưng không quên Nicaragua đau khổ

Bài hát chủ đề Ðại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019

Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Panama từ 23 đến 27 tháng 1 năm 2019

Sứ điệp Video của Ðức Thánh Cha gửi các bạn trẻ quốc tế

Tại Bêlem các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo làm các xâu chuỗi mân côi cho Ðại hội Giới trẻ Thế giới 2019

AveJmj Hướng về Panama với chuỗi Mân Côi

Ðã có hơn 40 ngàn người ghi danh tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới Panama 2019

1 triệu rưỡi chuỗi Mân Côi làm tại Bê lem tặng giới trẻ dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama năm 2019

Thánh tích thánh Gioan Phaolô II được tặng cho Ngày Quốc tế Giới trẻ Panama

Giáo Hội Panama thăng tiến và bảo vệ gia đình

Công bố bài hát chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 tại Panama

Công bố logo chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 tại Panama

Logo của Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama 2019

Ðức hồng y Kevin Farrell nói về Ngày Giới trẻ Thế giới 2019 ở Panama

Ngày quốc tế giới trẻ 2019 Panama và Thượng hội đồng thế giới về người trẻ

Các Giám mục Panama chuẩn bị ngày Quốc tế Giới trẻ 2019

Ngày Giới trẻ Thế giới 2019 sẽ tổ chức tại Panama

Panama sẽ tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2019

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page