"AveJmj":

Hướng về Panama với chuỗi Mân Côi

 

"AveJmj": Hướng về Panama với chuỗi Mân Côi.

Bethlehem (WHÐ 23-02-2018) - Một triệu rưỡi tràng hạt, do các gia đình nghèo ở Bethlehem làm, sẽ được gửi đến những bạn trẻ đang chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới Panama. Ðây là dự án do Hiệp hội Saint-Jean-Marie Vianney ở Lausanne (Thuỵ Sĩ) và Caritas Jerusalem phát động nhằm khuyến khích người trẻ cầu nguyện cho hoà bình.

Dự án này có tên gọi "AveJmj", được Ðức cha Pierre Burcher, nguyên Giám mục giáo phận Reykjavik (Iceland), khuyến khích, trong bối cảnh chuẩn bị cho sự kiện lớn của giới trẻ mà Hiệp hội Saint-Jean-Marie Vianney ở Lausanne và Caritas Jerusalem đang hướng tới.

Ðức cha Burcher giải thích: "Chúng tôi quyết định đặt tên cho dự án là AveJmj, trong đó Ave là tên của kinh Kính Mừng, còn Jmj vừa là từ viết tắt (tiếng Tây Ban Nha) của Ngày Giới trẻ Thế giới, vừa là những mẫu tự đầu của Danh thánh Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse". Ðức cha nói thêm, sáng kiến này được lấy cảm hứng từ lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha: "Hãy cầu nguyện cho hoà bình trên thế giới và đặc biệt cho Giêrusalem và Trung Ðông".

(Nguồn: http://www.laityfamilylife.va)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page