[Ðại hội Giới Trẻ] Infographics

những chặng đường đã qua

 

 

[Ðại hội Giới Trẻ] Infographics - những chặng đường đã qua.

Ann Duyên

Roma (Vat. 10-01-2019) - Infographics về những kỳ Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới đến năm 2019 tại Panama, được thiết kế bởi Ann Duyên, tình nguyện viên Vatican News Tiếng Việt.

1. 1986 : Roma - Ý "Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em" (1Pr 3,15)

2. 1987 : Argentina "Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu ấy" (1 Ga 4,16)

3. 1989 : Tây Ban Nha "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,16)

4. 1991 : Ba Lan "Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử" (Rm 8,15)

5. 1993 : Hoa Kỳ "Ta đến để đoàn chiên được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10)

6. 1995 : Philippines "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con" (Ga 20,21)

7. 1997 : Pháp "Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem" (x. Ga 1,38-39)

8. 2000 : Roma - Ý "Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta" (Ga 1,14)

9. 2002 : Canada "Các con là muối cho đời... Các con là ánh sáng cho trần gian" (Mt 5,13-14)

10. 2005 : Ðức "Chúng tôi đến bái lạy Người" (Mt 2,2)

11. 2008 : Úc "Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy" (Cv 1,8)

12. 2011 : Tây Ban Nha "Bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Chúa Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin" (x. Cl 2,7)

13. 2013 : Brazil "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (x. Mt 28,19)

14. 2016 : Ba Lan "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương" (Mt 5,7)

15. 2019 : Panama "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,38)

(Hình chất lượng cao tại: https://drive.google.com/drive/folders/1BDUkip9-Ggugob_vt-C5oQ7rUPsUmw-J?usp=sharing)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page