Kinh Thanh Cu c

Sach Khon Ngoan

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chng :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |


- Chng 01 -

 

I. Khon Ngoan Va Van Menh Con Ngi

 

Tm Thien Chua va lanh xa toi loi

1 Cac ngi la nhng ke xet x coi at,

hay men chuong c ngha.

Hay co nhng y niem ngay lanh ve Chua.

Hay tm kiem Ngi, vi ca n thanh.

2 V chng Ngi e cho nhng ai khong th thach Ngi,

c tm thay Ngi,

va cho nhng ke khong nghi k, Ngi to mnh ra.

3 Qua the, nhng suy ngh vay vo tach ri Thien Chua.

B th sc, Quyen nang dan mat quan xuan ong.

4 V chng, ni hon tac ac, Khon ngoan se khong vao.

Trong mot than xac luy thuoc toi khien,

Khon ngoan khong .

5 Qua the, Thanh kh lam thay, thay gian giao th tron,

gap nhng suy ngh ngu an th ng day bo i,

co bat chnh xay en th then thuong lan mat.

6 Phai, Khon ngoan la than kh ai nhan,

song se chang dung ke long ngon moi mieng.

V Thien Chua chng giam en cat ruot,

ang quan sat chan thanh long da,

li (noi g), Ngi eu nghe thau.

7 V chng than kh Chua lap ay can khon;

la sc gom het van vat, Than kh hieu biet moi mot tieng.

8 Cho nen khong ai thot ieu bat lng ma lai khuat c.

An cong hach toi se khong e no thoat than.

9 Qua the, ke vo ao mu chc g, se co tra hoi;

no noi g, tieng se vong en ni Chua,

e buoc toi cac ieu phi phap no (lam).

10 Co tai thnh sot sang nghe moi s;

dau th thao keu ca cung chang giau c.

11 Vay, hay gi mnh ng keu ca vo ch.

Hay gi li khoi le h t:

v mot tieng trom ngh thot ra cung se khong qua i vo hieu,

mieng noi ngoa lam hoa chet cho hon.

12 ng ham h tm chet bi nhng lam lac tren i,

ng chuoc lay hoa diet vong bi cac viec tay lam.

13 V Thien Chua khong lam ra s chet,

Ngi khong vui g khi sinh linh h diet.

14 Qua the, Ngi a dng nen moi s cho chung c ton;

nhng g c sinh thanh ra trong vu tru eu lng hao,

va am phu khong quyen ba coi tran.

15 Phai, c ngha th c trng sinh bat t.

 

Cuoc song theo phng vo ao

16 Con quan vo ao vay tay, ra li keu mi s chet;

coi no nh ban, chung hao mon trong i,

vi no, chung a ket c,

that chung xng ang vao phe vi no.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page