Tng Thuat

Chuyen Vieng Tham Mailta

cua c Thanh Cha Phanxico

(2~3/04/2022)

 

 


 

c Thanh cha hop bao tren may bay t Malta ve Roma

c Thanh cha gap g anh ch em di dan tai Malta

c Thanh cha vieng tham hang a thanh Phaolo Malta

c Thanh cha chu s buoi cau nguyen tai en thanh c Me Ta Pinu

c Thanh cha gap g cac gii chc chnh quyen va xa hoi Malta

c Thanh cha len ng vieng tham Malta

 

Chng trnh ngay au trong cuoc vieng tham cua c Thanh cha tai Malta

c Thanh cha se keu goi quan tam en di dan trong chuyen vieng tham Malta

Hop bao ve chng trnh vieng tham cua c Thanh cha tai Malta

Hoat ong cua c Thanh cha trong Tuan thanh va Phuc sinh nam 2022

c Thanh cha se tham Malta vao thang T nam 2022

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page