ÐTC Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm

Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

làm sứ thần Toà Thánh

tại Cộng Hoà Trung Phi và CIAD

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt làm sứ thần Toà Thánh tại Cộng Hoà Trung Phi và CIAD.


Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt.


Tin Vatican (Vat 24/08/2005) - Thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, làm sứ thần Toà Thánh tại Cộng Hoà Trung Phi và CIAD. Ðược biết cho đến nay, Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt đang là sứ thần toà thánh tại Bênin và Togo.

Cũng trong ngày thứ Tư 24 tháng 8 năm 2005, ÐTC đã bổ nhiệm linh mục Michael Blume, tu sĩ dòng Ngôi Lời, người Hoa Kỳ, và đang giữ chức vụ Phụ Tá Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Toà Thánh về Mục Vụ Di Dân và Du Lịch, làm Tổng Giám Mục Sứ thần toà thánh tại Bênin và Togo thay thế chỗ của Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt.

 

(Ðặng Thế Dũng)

   

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page