Synod of Bishops for Asia
Khóa Họp Ðặc Biệt
Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á Châu
19/04/1998 - 14/05/1998


ÐTC chúc lành cho hai tín hữu đại biểu Á Châu
trong thánh lễ Khai Mạc THÐGM Á Châu

Click here for ENGLISH VERSION

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Last updated May. 21, 1998 by Msgr. Peter Nguyen Van Tai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page