Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm Rumani

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(31/5~2/06/2019)

 

 


 

Ðức Thánh Cha chia sẻ về chuyến viếng thăm Rumani Các Kitô hữu phải đồng hành với nhau trong đức tin

 

Phỏng vấn Ðức Thánh Cha trên chuyến bay từ Rumani về Roma

Ngày cuối cùng của Ðức Phanxicô tại Lỗ Ma Ni Thân phận thiểu số

Ðức Thánh Cha phong chân phước cho 7 Giám mục tử đạo Rumani

Ðức Thánh Cha gặp gỡ cộng đồng người du mục Rom

Ðức Thánh Cha viếng thăm Rumani và phong chân phước cho 7 Giám mục tử đạo Rumani

Diễn từ của Ðức Thánh Cha với cộng đoàn người Rom tại thành phố Blaj

Bài giảng trong phụng vụ phong chân phúc cho 7 vị tử đạo Lỗ Ma Ni của Ðức Phanxicô

Ðức Thánh Cha gặp gỡ các bạn trẻ và các gia đình tại thành phố Iasi Rumani

Ngày thứ hai của Ðức Phanxicô tại Lỗ Mani Ðức Mẹ Giới trẻ và Thiếu nhi

Diễn từ của Ðức Thánh Cha với giới trẻ và các gia đình tại Iasi

Ðức Thánh Cha Phanxicô thăm viếng Rumani

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Ðền thánh Ðức Mẹ Sumuleu Ciuc Rumani

Bài Giảng của Ðức Phanxicô trong Thánh Lễ tại Ðền Ðức Mẹ ở Sumuleu Ciuc Lỗ Ma Ni

Diễn từ của Ðức Thánh Cha giải thích kinh Lạy Cha tại nhà thờ chính tòa Chính Thống Giáo Bucarest

Diễn từ của Ðức Thánh Cha trước Ðức Thượng Phụ Daniel và Thánh Hội Ðồng Chính Thống Giáo tại Bucarest

Ðức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Chính Thống Rumani cầu nguyện chung

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ đầu tiên tại Rumani

Ðón tiếp Ðức Thánh Cha tại Phủ Tổng Thống Rumani

Ðức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền đại diện xã hội Rumani và ngoại giao đoàn

Ðức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo Chính Thống Rumani

Ðức Thánh Cha đến Rumani

Bài giảng của Ðức Thánh Cha trong Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của thủ đô Bucarest

Ðức Phanxicô tại Lỗ Ma Ni Ðại Kết Kinh Lạy Cha và Thánh Mẫu

Diễn Văn của Ðức Phanxicô trước các nhà cầm quyền và ngoại giao đoàn tại Bucharest Lỗ Ma Ni

Ðức Thánh Cha bắt đầu chuyến viếng thăm Rumani

 

Lỗ Ma Ni nhìn từ bên trong

Ðức Thánh Cha mang sứ điệp khích lệ và hiệp nhất đến Rumani

Sứ điệp Video Ðức Thánh Cha gửi nhân dân Rumani

Ba chiều kích trong chuyến viếng thăm Lỗ Ma Ni của Ðức Phanxicô

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô gửi thông điệp Video cho nhân dân Lỗ Ma Ni trước khi viếng thăm

Hiện tình Công giáo tại Rumani

Công bố chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Rumani

Ðức Thánh Cha sẽ tôn phong 7 chân phước Giám Mục tử đạo tại Rumani

Giáo Hội Công Giáo sắp có thêm 9 chân phước

30 cuộc tông du của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tại 42 quốc gia

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Rumani

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page