30 cuộc tông du của

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

tại 42 quốc gia

 

30 cuộc tông du của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tại 42 quốc gia.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 14-01-2019) - Theo chương trình các cuộc viếng thăm Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện tới tháng 6 năm 2019, tổng cộng ngài thực hiện 30 chuyến tông du tại hải ngoại và thăm 42 quốc gia.

Tin mới nhất mà Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Rumani từ ngày 31 tháng 5 đến 2 tháng 6 năm 2019 và đây sẽ là quốc gia thứ 42 ngài viếng thăm qua 30 chuyên tông du ở nước ngoài trong hơn 6 năm làm Giáo Hoàng.

Ðại đa số là các nước Kitô

Trong 30 quốc gia vừa nói, có 28 nước (67%) đa số dân theo Kitô giáo: 17 nước Công Giáo, 6 nước theo Chính Thống giáo và 5 nước có đa số dân theo Tin Lành. Có 10 nước đa số theo Hồi giáo (24%). 40% các nước được Ðức Thánh Cha đến thăm là những người đa số theo Công Giáo.

Những dữ kiện trên đân cho thấy một số bình luận của giới báo chí không đúng, khi họ cho rằng Ðức Giáo Hoàng Phanxicô "thích kẻ ngoại", ưa viếng thăm các nước không Kitô.

Trong năm 2018, Ðức Thánh Cha đã thăm 6 quốc gia, qua 4 chuyến đi:

- từ 22-25/9/2018: tại 3 nước Lituani, Lettoni và Estoni

- từ 25-26/8/2018: Dublin, thủ đô Ailen

- ngày 21-6-2018: hành hương đại kết tại Genève, Thụy Sĩ

- từ 15 đến 22/1/2018: Chile và Peru

Chương trình năm 2019:

Trong 2019 đã có 5 chuyến viếng thăm tại 6 nước được lên chương trình:

- Panama: từ 23-28/1/2019: nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 34

- Abu Dhabi: từ 3-5/2/2019

- Maroc: từ 30-31/3/2019

- Bulgari và Bắc Macedonia: từ 5-7/5/2019

- Rumani: từ 31-5 đến 2-6-2019

(Sismografo 14-1-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page