Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm

Liên Minh các Tiểu Vương Quốc Arập

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(3~5/02/2019)

 

 


 

Ðối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo là nhân tố quyết định cho hòa bình

Ðức Thánh Cha họp báo trên máy bay trên đường từ Abu Dhabi về Roma

Chung quanh chuyến đi các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất của Ðức Phanxicô

Ðức Phanxicô trên chuyến bay từ Adu Dhabi trở về Rôma

Bài giảng của Ðức Thánh Cha trong thánh lễ tại vận động trường Zayed của thủ đô Abu Dhabi

Tuyên ngôn chung của Ðức Thánh Cha và Ðại Iman Ðền Thờ Al Azhar

Bài giảng Thánh Lễ của Ðức Thánh Cha tại sân vận động Zayed Abu Dhabi

Ðức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng kỳ lão Hồi Giáo

Diễn văn của Ðức Thánh Cha tại Hội nghị liên tôn Emirati

Diễn từ của Ðức Thánh Cha tại Hội nghị liên tôn quốc tế về tình huynh đệ của nhân loại

Ðức Thánh Cha viếng thăm Thái Tử Liên minh Emirati

Ðức Thánh Cha đến Abu Dhabi

Ðức Thánh Cha chào thăm các ký giả trên chuyến máy bay đi Abu Dhabi

Ðức Thánh Cha lên đường đi Abu Dhabi

Ðức Thánh Cha chuẩn bị lên đường viếng thăm Abu Dhabi

Ðông cung thái tử Abu Dhabi nghinh đón Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

Ðức Phanxicô đã tới Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

 

Danh tánh một số vị tham dự đối thoại liên tôn tại Abu Dhabi

Cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại Emirati biểu tượng bao dung

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất viết về chuyến viếng thăm của Ðức Phanxicô

Thánh Lễ Ðại Trào đầu tiên tại Ả Rập Thống Nhất là một hồng ân đối với Cộng Ðồng Công Giáo

135 ngàn vé tham dự Thánh Lễ của Ðức Phanxicô tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

700 ký giả tường thuật cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại Abu Dhabi

Ðức Thánh Cha Phanxicô và Hồi giáo theo nhận xét của Ðức Cha Paul Hinder

Ðức Phanxicô gửi thông điệp cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Ðông đảo tín hữu xếp hàng chờ lấy vé dự lễ với Ðức Thánh Cha tại Abu Dhabi

Cuộc gặp liên tôn tại Emirates có ý nghĩa quan trọng

Ðức Thánh Cha sẽ gặp 600 vị lãnh đạo các tôn giáo tại Abu Dhabi

Tầm quan trọng chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại Abu Dhabi

Một sự kiện lịch sử Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha đến Abu Dhabi

Chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Abu Dhabi

Công bố chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Abu Dhabi

Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liên minh các Tiểu Vương quốc Arập

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page