Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

viết về chuyến viếng thăm của Ðức Phanxicô

 

Quốc Vụ Khanh: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất viết về chuyến viếng thăm của Ðức Phanxicô.

Vũ Văn An

Vatican (Vat. 01-02-2019) - Vatican News ngày 1 tháng 3 năm 2019 có đăng tải bài nhận định sau đây của Quốc Vụ Khanh Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ngài Tiến Sĩ Sultan Ahmed Al Jaber, về chuyến viếng thăm Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất của Ðức Phanxicô:

Khi Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tới Abu Dhabi vào tuần tới, đó sẽ là chuyến viếng thăm vùng Vịnh đầu tiên chưa bao giờ có của một vị giáo hoàng. Trong khi chuyến viếng thăm này tự nó là một biến cố cột mốc, nó cũng là một minh chứng hùng hồn cho các giá trị lâu đời như chấp nhận, sống chung, hoà nhập, khoan dung và tình người vốn được khắc ghi trong chính cốt lõi của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Từ ngày thành lập Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, các quyền lợi và tự do của mọi tín ngưỡng, giáo phái và niềm tin đều được bảo đảm. Hiến pháp của chúng tôi bảo vệ tự do phát biểu tôn giáo và minh nhiên ngăn cấm bất cứ hình thức kỳ thị nào dựa trên tôn giáo hay sắc tộc.

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tìm thấy một quốc gia nơi 1 triệu Kitô hữu thực hành tôn giáo của họ không gặp trở ngại nào bên cạnh đại đa số dân theo Hồi giáo. Khắp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, trên 40 nhà thờ chào đón các tín hữu đến cầu nguyện bên cạnh các Ðền thờ Hồi giáo, cũng như các Ðền thờ Ấn giáo, Ðạo Sikh và Phật giáo. Việc chấp nhận mọi tôn giáo của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là một biểu thức nói lên cam kết của giới lãnh đạo chúng tôi đối với một xã hội cởi mở, một xã hội chào đón các người đại diện cho hơn 200 quốc tịch và nhóm sắc tộc làm việc, sống và phát triển mạnh mẽ bên trong biên giới của chúng tôi. Thái độ quảng đại này đối với người khác là một nguyên lý cốt lõi trong các giá trị của chúng tôi, một đặc tính chủ yếu trong nền văn hóa của chúng tôi và là cột trụ nền tảng trong viễn kiến của người cha sáng lập của chúng tôi, Ngài Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan. Ngài hiểu ra rằng cả xứ sở ngài lẫn cả vùng này sẽ có lợi khi bắc cầu và thực hiện các nối kết văn hóa với cộng đồng quốc tế. Triết lý này nâng đỡ chính sách ngoại giao biết tìm cách tạo ra các hợp tác cổ vũ thịnh vượng khắp thế giới, dựa trên việc tôn trọng lẫn nhau. Và nó được phản ảnh trong chính sách đối nội biết đối xử bình đẳng với các nền văn hóa khác nhau.

Trong tinh thần ấy, khi các di tích của Ðan Viện Kitô Giáo thế kỷ thứ 7 được khám phá tại Ðảo Sir Bani Yas năm 1992, Sheikh Zayed nhấn mạnh chúng phải được bảo tồn cả như thánh tích của một lịch sử thiêng liêng chung lẫn như biểu tượng hiện đại, mạnh mẽ của sự hài hòa liên văn hóa.

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất thiết lập các liên hệ ngoại giao đầu tiên với Vatican năm 2017, và kể từ đó, các liên hệ với Giáo Hội Công Giáo luôn được củng cố. Tiếp theo đó, là chuyến viếng thăm Vatican cao cấp vào năm 2016 bởi Ngài Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, Ðông cung Thái tử Abu Dhabi, và Phó Tư Lệnh Tối Cao Các Lực Lượng Quân Sự Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Rồi, năm ngoái, Ngài Sheikh Abdullah bin Zayed, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, đã trao tận tay lời mời Ðức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện chuyến viếng thăm Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất lịch sử.

Trong chuyến viếng thăm này, trong đó, có thánh lễ công cộng, Ðức Giáo Hoàng sẽ hội kiến với Sheikh Ahmad Al Tayyeb, Ðại giáo sĩ của Al Azhar, và là Chủ tịch Hội Ðồng Các Trưởng Thượng Hồi giáo. Ðem các vị lãnh đạo tinh thần của hai tín ngưỡng Sunni và Công Giáo lại với nhau, cuộc hội kiến này sẽ chứng tỏ một cam kết chung đối với các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa bình.

Ðến đây vào "năm khoan dung", chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng giúp chúng tôi định nghĩa được điều chúng tôi muốn nói qua hạn từ này. Chuyến viếng thăm củng cố triết lý sống của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất trong việc hoà nhập tích cực và nhắc chúng tôi nhớ rằng khoan dung không phải là một trạng thái thụ động, nhưng đòi phải hành động liên tục và nhất quán. Cũng cùng một nguyên tắc này đã khiến chúng tôi tập chú vào một xã hội hợp tình hợp lý hơn, nơi quân bình phái tính bên trong các định chế hàng đầu của chúng tôi đang được thể hiện bằng cách được ưu tiên hóa.

Chúng ta nên xem xét biến cố cột mốc của tuần tới trong bối cảnh trên. Qua việc đón tiếp Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng ta gửi đi một thông điệp tới tất cả những ai đang sống giữa chúng ta, bất luận tín ngưỡng hay văn hóa, rằng không những họ nên cảm thấy được chấp nhận, mà còn được hoan nghinh như các tham dự viên tích cực và được ca tụng vì sự đóng góp tích cực họ hiến cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất được trở nên mạnh mẽ hơn nhờ tính đa dạng của các cộng đồng đã chọn xứ sở của chúng tôi làm nhà của họ. Nhờ duy trì tính đa dạng này, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ tiếp tục thịnh vượng, gây ảnh hưởng tích cực khắp vùng và khuyến khích sự chung sống hòa bình trên khắp mặt địa cầu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page