Ðức Phanxicô đã tới

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

trong chuyến tông du ngoại quốc lần thứ 27

 

Ðức Phanxicô đã tới Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất trong chuyến tông du ngoại quốc lần thứ 27.

Vũ Văn An

Abu Dhabi (VietCatholic News 03-02-2019) - Theo Vatican News, máy bay của Ðức Giáo Hoàng đã hạ cánh xuống phi trường Abu Dhabi tối Chúa Nhật 3 tháng 2 năm 2019 và một phái đoàn chính thức đã nghinh đón ngài tại Presidential Airport.

Sứ thần Tòa Thánh tại UAE Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ðức Tổng Giám Mục Francisco Montecillo Padilla, lên chiếc máy bay vừa hạ cánh để nghinh đón Ðức Giáo Hoàng.

Ðông cung thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan nghinh đón Ðức Giáo Hoàng khi ngài vừa xuống khỏi cầu tháng máy bay và đặt chân lên đất Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Khi các vị bước vào phi trường, trẻ em trong quốc phục đã dâng lên Ðức Giáo Hoàng một bó hoa và chào kính ngài tới Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bằng tiếng Tây Ban Nha, vốn là ngôn ngữ quê nhà của ngài.

Ðức Phanxicô, sau đó, đã chào thăm người bạn cũ và là đồng minh với ngài trong việc tìm cách củng cố cuộc đối thoại Ðông Tây, Ðại Giáo Sĩ của al-Azhar, Ahmed el-Tayeb.

Việc Ðức Giáo Hoàng tới đây đánh dấu lần đầu tiên một vị giáo hoàng đặt chân lên Bán Ðảo Ả Rập.

Chủ đề chuyến viếng thăm là "Hãy biến con thành máng chuyển hòa bình" và mang theo nó lời kêu gọi thống thiết yêu cầu vùng này và thế giới theo đuổi các giá trị chung sống hòa bình và thắng vượt thiên kiến lẫn việc bám lấy các ý thức hệ, giáo phái và các đảng chính trị gây chia rẽ.

Giống như chim bồ câu mang cành ôliu trên huy hiệu chuyến tông du, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đặt chân lên Vùng Vịnh như một sứ giả hòa bình với thông điệp hy vọng đối với tương lai nhân loại.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page