Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay (2)

(Nhng Bai Suy Niem va Cau Nguyen Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

1. Ngi Cha Nhan Hau

2. on Chua

3. Mot Chut Tnh Thng

4. Nhng Giot Nc Mat Sam Hoi

5. Can am Choi Day

6. Chan Ly Cua Cuoc Song

7. Lng Tam

8. Nhng Trai Tim Tan Nat

9. Bui Tro

10. Nguyen Do Can Benh

11. Sam Hoi

12. Ngi Cong Chnh

13. Trai Tim Cua Vua Hussein

14. Tinh Than Hoa Giai

15. Y Ngha Cua S Cau Nguyen

16. Ta n Thien Chc Linh Muc (Tuan Thanh)

17. Chiem Ngam Ngoi Mo Chua (Tuan Thanh)

18. Phep La (Ngay Phuc Sinh)

19. n Goi Cua Ngi Kito (Mua Phuc Sinh)

20. Ban Tin c Loan Truyen (Mua Phuc Sinh)

21. Bong Thanh Gia

22. Quang ai

23. Long Quang ai

24. Can am Va Cam Thong

25. Chua Quan Phong

26. T Phu

27. Li Chuc Trng Tho (ngay au xuan)

28. Hay ong Lai Moi Canh Ca

29. Sam Hoi Va Canh Tan

 

30. Mong Don

31. Cai Gieng Cu

32. Suy Niem Ve S Chet

33. Tnh Thc i Ch Ngay Chua Tr Lai

34. c Tin Cua Anh Mu

35. Ngai Van i Ch

36. Nhan Biet Chua Trong Vu Tru

37. Phep La Cho Ngi Co c Tin

38. Hoan Cai Noi Tam

39. Phep La Thanh The

40. Thanh Gia, Dau Ch Cua Tnh Yeu

41. Ngoi Mo Chua Giesu

42. Dung Mao Chua Giesu

43. Hay Tin Vao Thay

44. Thinh Lang La Cau Nguyen

45. i Vao S Song Mi

46. La Th Gi Tren Bien

47. Cha Yeu Con

48. Song Mau Nhiem Ba Ngoi

49. Thay Se Vi Cac Con

50. Nhng Manh at

51. Thanh Gia La G

52. Chon La Thanh Gia

53. Mon Qua Khong c Nhan

54. Khiem Nhng

55. Tam S Hai Chec Gau

56. c M Cho Ngan Nam Mi

57. Lac Quan, Tin Tng Va Pho Thac

58. S ngheo cung ang s nhat

59. Cong Cha Ngha Me

 

 

"Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay 2 - Suy Niem Va Cau Nguyen Hang Ngay"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 2000 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: January 1, 2007 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page