Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay (2)

(Nhng Bai Suy Niem va Cau Nguyen Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 16 -

Ta n Thien Chc Linh Muc

(Th Nam Tuan Thanh)

 

Li nhan nhu cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II vi cac Linh Muc trong ngay th Nam Tuan Thanh nam 1997:

Anh em rat than men trong chc linh muc. Toi muon c mi goi anh em chia se li ca ta n Tedeum cua toi.

Nh anh em biet, cac dp mng ky niem la nhng giay phut quan trong cua cuoc i Linh Muc. Nhng dp mng ky niem nay cung giong nh nhng cot moc tren con ng n goi cua chung ta. Trong truyen thong kinh thanh. Mot dp le mng ky niem la mot thi gian e vui mng va ta n. Ngi nong dan ta n ang tao hoa v c mua.

Nhan dp mng ky niem Ngay Linh Muc cua chung ta, chung ta muon cam n v Muc T i i, v nhng thanh qua cua i Linh Muc cua chung ta, v s phuc vu cua chung ta oi vi Giao Hoi va nhan loai tai nhieu ni khac nhau tren the gii. Trong nhng ieu kien song khac biet va trong nhng hoan canh lam viec khac nhau, trong o Thien Chua quan phong a dan a chung ta va a muon chung ta lai. Chung ta biet rang, chung ta la nhng ay t bat xng, nhng chung ta cam n Chua a muon cho chung ta lam nhng tha tac vien.

Chung ta cung biet n oi vi moi ngi nhat la nhng ai a giup chung ta tien ti chc Linh Muc va nhng ai ma Thien Chua quan phong a at e trong bc ng n goi cua chung ta. Chung ta cam n tat ca ma trc het la cha me chung ta, la nhng ngi ma bang nhieu cach a la mot hong an Chua a ban cho chung ta. Co biet bao nhieu li day do va gng sang quy bau ma cac ngai a cho chung ta.

Dang li ta n, chung ta cung xin Chua va anh ch em chung ta tha th cho chung ta v nhng n hen va vap nga cua chung ta, v nhng hau qua cua s yeu uoi cua chung ta. Theo Kinh Thanh nhng dp mng ky niem khong ch la ta n v ngay mua tot ti ma cung la dp e tha n. Do o, chung ta hay xin Chua nhan t tha th nhng mon n ma chung ta a chong chat trong suot cuoc i chung ta va trong khi chung ta thi hanh chc vu. Thanh Phaolo tong o mi goi chung ta: Anh em than men, "Hay qu trong n goi cua chung ta".

c li thanh nhan thuc ay chung ta hay qu trong con ng ma chung ta a i qua cho en ngay hom nay, con ng trong o n goi chung ta a c cung co ao sau va kien co. Chung ta qu trong con ng nay e y thc hn ve hoat ong yeu thng cua Chua trong cuoc i chung ta, ong thi chung ta cung khong the quen c nhng ngi anh em trong chc linh muc a khong kien tr trong cuoc hanh trnh ma ho a khi s. Chung ta pho thac ho cho tnh yeu cua Chua Cha va bao am cho ho v li cau nugyen cua chung ta. Nh the, hau nh ngay ca khi chung ta khong y thc. S qu trong n goi dan en nh li cau nguyen.

Anh em than men trong chc linh muc,

Chnh trong y ngha nay ma toi muon mi goi anh em hay cung vi toi dang li cam ta v hong an n goi va chc v Linh Muc.

Lay Chua, chung con cam ta Chua v a ban cho chung con chc vu Linh Muc. Chung con ca ngi Chua. Chung con chuc tung Chua. Chung con cam ta Chua. Oi lay Chua, toan the trai at th lay Chua.

La cac tha tac vien cua Chua, cung vi tieng cua cac tien tri va cac ca oan, cac v tong o, chung con tuyen xng Chua la Cha va Chua cua s song, cua moi hnh thc cua s song xuat phat duy tr mot mnh Chua.

Oi! Lay Chua Ba Ngoi cc thanh, chung con nhan biet Chua nh la ni phat sinh khi au cua n goi chung con. T i i Chua la Chua Cha, a tng ngh en chung con, a muon chung con hien hu va a yeu thng chung. Chua la Chua Con, Chua a chon va goi chung con e chia se chc Linh Muc oc nhat va vnh cu cua Chua. Chua la Chua Thanh Than a ban cho chung con tran ngap an hue va a xc dau e thanh hien chung con.

Lay Chua la Chua te cua thi gian va lch s. Chua a at e chung con lam chng cho n cu roi ma Chua muon thc hien cho toan the nhan loai. Chung con la Giao Hoi ang cong bo vinh quang cua Chua. Chung con cau khan Chua.

Xin Chua ng bao gi e thieu nhng Linh Muc thanh thien e phuc vu Tin Mng.

Xin Chua lam cho vang doi trong tng nha th Chanh Toa va khap hang cung ngo hem trong the gii hom nay Li Chua Thanh Thi.

Lay Chua Thanh Than, xin hay en, xin hay en e khi day nhng the he mi gom nhng ngi tre san sang lam viec cho vn nho cua Chua, e quang ba nc Chua cho en tan cung trai at.

Lay Me Maria, Me cua Chua Kito, di chan thap gia cua con Me, Me a on nhan chung con cung vi Thanh Gioan tong o nh la con yeu dau cua Me. Xin Me hay tiep tuc doi theo n goi cua chung con. Chung con xin pho thac nhng nam thang trong chc linh Muc ma Chua quan phong se ban cho chung con e tiep tuc song.

Xin Me hay ke ben chung con, e hng dan chung con tren nhng bc ng tran the, e chung con gap g nhng ngi ma Con Me cu roi bang mau Ngai.

Xin Me giup chung con thc thi hoan toan y muon cua Chua Giesu, ang a do Me sinh ra e cu roi nhan loai.

Oi lay Chua Kito, Chua la niem hy vong cua chung con. Trong Chua con a hy vong.

Xin ng e con phai muon i tui ho. Amen.

 

Th Nam Tuan Thanh 1997

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page