Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay (2)

(Nhng Bai Suy Niem va Cau Nguyen Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 32 -

Suy Niem Ve S Chet

 

Mot hom, c Giao Hoang Innocente IX mi ngi ban than cua mnh la cha Be Tren Tong Quyen Dong Ten, luc o la cha Laudius Aquaviva, vao phong rieng va ch cho cha mot cai hop nho e tren ban lam viec cua mnh va noi:

- Cha biet co g trong hop nay khong? Trong o co ieu qu nhat. Cha hay m ra xem.

Cha Aquaviva m hop ra va cha rat ngac nhien khi nhn thay trong hop mot xac ngi nho xu nam ngay ngan va giong nh c Giao Hoang. Cha ang phan van khong biet tai sao, th c Innocente IX tam s nh sau:

- Nay Cha, hnh ngi chet giong nh toi nam trong hop o la ieu rat qu gia. Bi v no gi lai cho toi nh en luc mnh se phai chet. Va moi lan toi can phai quyet nh ieu g quan trong th sau khi a cau nguyen, xin n Chua soi sang, toi vao ay, m hop nay ra, nh en giay phut toi phai chet roi mi quyet nh. Trc moi quyet nh, toi eu t hoi: "Neu toi phai chet ngay trong luc nay th toi se phai quyet nh nh the nao". Chnh v the ma chiec hop nay rat qui oi vi toi.

* * *

Quy v va cac ban than men,

o la b quyet cua c Giao Hoang Innocente IX. Hy vong o cung la b quyet cua moi tn hu chung ta. Khong nhng chung ta ch at moi quyet nh cua mnh trong vien tng cai chet, nhng con phai i xa hn. La hay at moi quyet nh cua mnh trong vien tng anh sang cua ieu ben kia cai chet, cua s phuc sinh va cua s song i i sau cai chet.

Bai Phuc Am theo thanh Gioan: chng 11, t cau 38 en cau 44, ke lai bien co Chua Giesu cho Lazaro a chet 3 ngay c song lai, chuan b cho chung ta suy niem ve cai chet va s song lai cua Chua Giesu Kito, nhng cai chet va s song lai cua Chua khong phai ch la mot hien tng rieng re trong lch s, ma la mot hien tng con luon trong lch s va lien he en cuoc i moi ngi chung ta ngay ngay hom nay. Chua a chet va song lai e mang n cu chuoc cho chung ta, e moi ngi chung ta c song vi Ngai va song i i.

Trong bai Phuc Am noi ve phep la Chua lam cho Lazaro song lai cung cho chung ta thay: Chua a dung cai chet cua Lazaro e mac khai cho Maria, Martha va nhng ngi Do Thai co mat quanh o ve mot s that can ban. o la s song i i: "Ta la S Song va la S Song Lai. Ai tin Ta th du co chet cung se song". Chua dung mot th thach ay noi en cai chet cua Lazaro e mac khai cho Maria va Martha s that can ban nay. Co the trong cuoc i chung ta cung vay. Chua co the dung nhng au kho, nhng bat hanh e mac khai cho chung ta hoac lam cho chung ta xac tn ve mot kha canh nao o can thiet cho cuoc song cua mnh.

Moi ngi chung ta can at mot quyet nh, can song cuoc song hien tai cua mnh theo anh sang cua cai chet va s song lai cua Chua Giesu Kito, cung nh theo anh sang cua cai chet va s song lai i i cua chnh ca nhan mnh. Chung ta a xac tn ve s that nay cha? Chung ta hay san sang ch i dp Chua dung nhng bien co nao o xay ra trong cuoc i e nhac nh cho chung ta nh lai s that nay.

Trong bien co Lazaro c Phuc Am Thanh Gioan ghi lai, chung ta thay Chua Giesu a lam phep la cho 3 ngi song lai. Chung ta co the noi vay: Martha, Maria va Lazaro. Nh li tuyen xng cua Martha va Maria ma Lazaro tiep theo o c Chua cho song lai. Tat ca quy hng chung ta ve iem quan trong cuoi cung: Chua Giesu la Con Thien Chua, la Thien Chua that, Ngai la Chua, la chu cua s song. Va phep la Lazaro song lai chuan b cho phep la la lung nhat la bien co chnh Chua Giesu song lai, hoan tat cong trnh cu chuoc con ngi.

Lay Chua, xin ban n soi sang va them sc manh e trong cn gian nan th thach, chung con con co the nhn thay s hien dien va hanh ong mac khai cua Chua cho chnh cuoc song cua chung con.

Lay Chua, xin hay phan, nay con ang lang nghe.

Lay Chua, con tin, nhng xin them c tin cho chung con. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page