Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay (2)

(Nhng Bai Suy Niem va Cau Nguyen Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 13 -

Trai Tim Cua Vua Hussein

 

Theo tin cua hang thong tan Reuters, quoc vng Hussein cua Jordanie a tuen bo tang mot cung ien cua ong cho cac tre em khong nha, sau khi ong a vieng tham mot co nhi vien. Va ong a bay to nh sau:

Toi khong cam thay an tam khi chng kien tan mat nhng ieu kien song cua cac em vo toi trong co nhi vien, ieu nay e nang tren lng tam toi va trong tam hon toi.

Cac vien chc chnh phu Jordanie cho biet, hoang cung ma quoc vng Hussein tang cho cac em mo coi la mot dinh th ln nhat cua ong. Ong hien con mot so dinh th khac tai Anh quoc va Hoa Ky. Ong se en c ngu tai mot dinh th ngoai o goi la Biet Th An Lanh, va ong cung a bien dinh th Hassimida thanh mot nha lam viec ngha cho cac tre em vo toi. Ong cung a noi:

Bao lau toi con song, toi khong muon nhng hnh anh ay con ong mai trong lng tam toi. Cac tre em vo toi nay ang ln len ve mat tnh cam va tinh than, cac em can c chung ta san soc nhieu.

* * *

Quy v va cac ban than men,

Bien cung ien thanh nha cho than dan ngheo nan qua la mot ngha c cua mot bac minh quan. Khi trai tim cua mot ong vua con biet rung ong, khi lng tam cua ong con b can rt v noi kho cua than dan, khi tam hon ong khong co c an bnh ch v noi kho, noi bat hanh cua ngi khac. Ong vua ay qua thc a the hien c cung cach vng gia cua mnh.

Chua Giesu c xng tung vi tc hieu la vua. Ngai qua la thc hien cung cach vng gia ay mot cach khac thng: Ngai la vua cua cac tam hon. Ch co Ngai la ang duy nhat co the lam chu tam hon con ngi. Nhng Chua Giesu a the hien vng quyen bang s phuc vu.

Vi Ngai, tr v la phuc vu. Ngai a en trong the gian khong phai e c phuc vu, nhng e phuc vu va phuc vu cho en chet.

Vi Ngai, tnh vng gia va s cao trong cua con ngi the hien khong phai qua quyen bnh hay nhng th hao nhoang ben ngoai ma thiet yeu bang s phuc vu.

Qua phep ra, c tham d vao tnh vng gia cua Chua Giesu, cac tn hu Kito cung c mi goi the hien tnh vng gia ay cua Chua Giesu. T cach Kito hu va tnh vng gia cua ngi mang danh hieu Kito ch co the c the hien qua s phuc vu ma thoi.

c Thanh Cha Gioan Phaolo II a nhieu lan nhac nh cho chung ta ve tnh vng gia ay. Ngai gi len cho chung ta tham trang khong biet bao nhieu ngi ang song canh oi kho lam than. Ngai keu mi chung ta hay song tch cc va cach thiet yeu bang nhng ong gop cua chung ta, hau e xoa du noi au cua khong biet bao nhieu ngi anh em ang lam canh khong nha khong ca ay.

Chung ta ch co the tham d vao cuoc Phuc Sinh cua Chua Giesu, chung ta ch co the nen ong dang ong hanh vi Ngai neu chung ta cung i qua con ng phuc vu cua Ngai.

Lay Chua, e chung con co the song that va song cach cu the, xin Chua giup chung con biet hy sinh nhng chi tieu khong can thiet e gop phan vao viec xoa du noi au cua nhng ngi xung quanh chung con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page