Giáo Phận Long Xuyên

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


24/11/1960: Giáo Phận Chính tòa Long Xuyên được thiết lập

Ðức Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu

Ðức Giám Mục Phó Giuse Trần Văn Toản

Ðức Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần (hưu dưỡng)

Ðức Giám Mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ (Qua đời)

Diện tích: 10,243 Km2

Số giáo dân: 274,000

Số Giáo Xứ: 93

Số Linh Mục: 167

Số Nữ Tu Sĩ: 278

Số Nam Tu Sĩ: 40


 

Lược Sử Giáo Phận Long Xuyên

Trang WEB Giáo Phận Long Xuyên

 

Tòa Giám Mục Long Xuyên

9 Nguyễn Huệ A, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Tel: [84]-(76)-841-903, [84]-(76)-846-917, [84]-(76)-845-920,

Cell Phone: [84]-(913) 709-720 

Fax: [84]-(76)-844-569

E-mail: tgmlx@hcm.vnn.vn

 

Nhà Thờ Chính Tòa Long Xuyên

9 Nguyễn Huệ A, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 

Hạt Long Xuyên

Giáo Xứ Chính Tòa

9 Nguyễn Huệ A, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 

Giáo Xứ Thanh Tâm

35/17 Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang

 

Giáo Xứ Cần Xây

Bình Thạnh 1, Bình Ðức, TP. Long Xuyên, An Giang

 

Giáo Xứ An Châu

Hòa Phú 1, An Châu, Châu Thành, An Giang

 

Giáo Xứ Năng Gù

Bình An 2, An Hòa, Châu Thành, An Giang

 

Giáo Xứ Lộ Ðức

Bình An 1, An Hòa, Châu Thành, An Giang

 

Giáo Xứ Trái Tim

An Hòa, Châu Thành, An Giang

 

Giáo Xứ Fatima (Cầu số 2)

Cần Thạnh, Cần Ðăng, Châu Thành, An Giang

 

Giáo họ Vĩnh Nhuận

Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang

 

Giáo Xứ Têrêxa (Cầu số 4)

Vĩnh Phước, Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang

 

Giáo họ Cản Ðá

Vĩnh Phước, Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang

 

Giáo Xứ Ba Bần

Tân Thành, Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang

 

Giáo Xứ Hòa Lợi

Hòa Lợi 3, Vĩnh Lợi, Châu Thành, An Giang

 

Giáo Xứ Ðịnh Mỹ

Phú Hữu, Ðịnh Mỹ, Thoại Sơn, An Giang

 

Giáo Xứ Núi Sập

Ttr. Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang

 

Giáo Xứ Núi Tượng

Sơn Hòa, Vọng Ðông, Thoại Sơn, An Giang

 

Giáo Xứ Cái Dầu

13/7 Bình Chánh, Bình Long, Châu Phú, An Giang

 

Giáo Xứ Thị Ðạm

Bình Tây 1, Phú Bình, Phú Tân, An Giang

 

Giáo Xứ Bình Tây (Xóm Bãi)

Bình Tây, Phú Bình, Phú Tân, An Giang

 

Giáo Xứ Phú An

Phú Quới, Phú An, Phú Tân, An Giang

 

Giáo Xứ Tân Châu

30/4 Ttr. Tân Châu, Phú Châu, An Giang

 

Giáo Xứ Phú Vĩnh

Phú Hưng B, Phú Vĩnh, Tân Châu, An Giang

 

Giáo Xứ Kinh Xáng

Tân Hậu B2, Long An, Tân Châu, An Giang

 

Giáo Xứ Châu Ðốc

381 tổ 10, Châu Phú B, Châu Ðốc, An Giang

 

Giáo Xứ Núi Sam (Mẹ Vô Nhiễm)

Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Tế, Tx. Châu Ðốc, An Giang

 

Giáo Xứ Tri Tôn (Ðức Mẹ Ban Ơn)

Ttr. Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang

 

Giáo Xứ Chi Lăng (Mông Triệu)

Ttr. Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang

 

Giáo họ Khánh Bình

Ấp 1, Khánh Bình, An Phú, An Giang

 

Hạt Chợ Mới

Giáo Xứ Cái Ðôi

An Lương, Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo họ Cái Gia

An Quới, Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Cần Thay

An Thuận, Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Vàm Cống

Bình Thạnh 1, Hòa An, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Lấp Vò

Bình Quới, Hòa An, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Chợ Mới

Ttr. Chợ Mới, An Giang

 

Giáo họ Kiến An

Kiên An, Kiên Thành, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Ông Chưởng

Phong Phú 1, Long Ðiền B, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Chợ Thủ

Long Thuận, Long Ðiền A, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Mỹ Lương

141 Mỹ Hòa, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Cồn Phước

Mỹ Lợi, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Rạch Sâu

Bình Quới, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Hội An (Cái Tàu)

Ấp Thị, xã Hội An, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Cù Lao Giêng

Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Cồn Trên

Tấn Hòa, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Cồn Én

Tấn Long, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Tham Buôn

Mỹ Thành, Mỹ Hội Ðông, Chợ Mới, An Giang

 

Giáo Xứ Nhơn Mỹ (Ðồng Xúc)

Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang

 

Hạt Thốt Nốt

Giáo Xứ Bò Ót

Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Bình Minh

Ttr. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Môi Khôi

Lắng Sen, Thạnh Quới, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Thạnh An

Phụng Quới, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Ðền Thánh Giuse An Bình

Phụng Thạnh, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Thánh Gia (Kinh Thầy Ký)

Kinh Thầy Ký, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Trinh Vương (Bờ Bao)

Ấp Bờ Bao, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Ngọc Thạch

Phụng Quới, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Vạn Ðồn

Kinh B1, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Trinh Vương (B/1)

Kinh B/1, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Bình Cát (B/1)

Kinh B/1, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Thánh Tâm (B/2)

Kinh B/2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Hợp Tiến (B/2)

Kinh B/2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Mẫu tâm (B/2)

Kinh B/2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Hải Hưng (C/1)

Kinh C/1, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Kitô Vua (C/1)

Kinh C/1, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Vô Nhiễm (C/1)

Kinh C/1, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Tân Hải (C/2)

Kinh C/2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Hải Sơn (C/2)

Kinh C/2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Hải Hưng

Ấp C/1, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Thanh Long (D/1)

Kinh D/1a, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Thánh Linh (D/1)

Kinh D/1b, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Thanh Hải (D/2)

Kinh D/2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Kim Long

Ấp D2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Khiết Tâm (D/2)

Kinh D/2a, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Bắc Xuyên (E/1)

Kinh E/1a, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Martinô (E/1)

Kinh E/1b, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ An Sơn (E/2)

Kinh E/2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Giuse (E/2)

Kinh E/2, Thạnh Thắng, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Châu Long (F/1)

Kinh F/1, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Châu Bình (F/1)

Kinh F/1 Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Ðồng Công (F/2)

Kinh F/2a, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Thánh Mẫu (F/2)

Kinh F/2b, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Kim Hòa (G/1)

Kinh G/1, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Họ Kim Phát (G/1)

Kinh G/1, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ An Dũng (G/1)

Kinh G/1, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Long Bình

Kinh G/2a, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Tân Mỹ (G/2)

Kinh G/2, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo Xứ Hiếu Thuận

Kinh H/1, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Hiếu Hiệp (H/1)

Kinh H, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Giáo họ Hiếu Sơn (H/2)

Kinh H, Thạnh An, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Hạt Tân Hiệp

Giáo Xứ Ðức Mẹ

Ttr. Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

 

Giáo Xứ Ða Minh (Kinh 10)

Kinh 10, Thạnh Ðông B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Tân Bình

Ðông Bình, Thạnh Ðông B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Bình Lộc

Ðông Bình, Thạnh Ðông B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Thái Hòa (Rivera)

Ðông Thái, Thạnh Ðông B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Thái An

Ðông Thái, Thạnh Ðông B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Ninh Cù

Ðông Hòa, Thạnh Ðông B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Giuse

Ðông Hòa, Thạnh Ðông B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Trinh Vương

Kinh A/1, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Mẫu Tâm

Kinh A/1, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Kitô Vua

Kinh A/2, Tân Phát B, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Vinh Sơn

Tân Hòa A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Hiệp Tâm

Tân Hòa B, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ An Tôn (1a)

Kinh 1a, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Vô Nhiễm (1a)

Kinh 1a, Tân Hà, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Thánh Gia (1b)

Kinh 1b, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Kitô Vua (1b)

Kinh 1b, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Tân Long (2a)

Kinh 2a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Ðức Mẹ Mông Triệu

Kinh 2a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Ðồng Phú (2b)

Kinh 2b, Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Giuse (2b)

Kinh 2b, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Lạng Sơn (3a)

Kinh 3a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Thánh Tâm (3a)

Kinh 3a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Ðồng Tâm (3b)

Kinh 3b, Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Tân Bùi (4a)

Kinh 4a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Trái Tim (4a)

Kinh 4a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Tân Thành (4b)

Kinh 4b, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Tân Chu (5a)

Kinh 5a, Tân Hiệp A, Tân Hiệo, Kiên Gaing

 

Giáo họ Thức Hóa (5a)

Kinh 5a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Kinh 5

Kinh 5, Tỉnh Kiên Giang

 

Giáo Xứ Hợp Châu (5b)

Kinh 5b, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Thánh Gia (7a)

Kinh 7a, Thạnh Ðông A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Giuse (7a)

Kinh 7a, Thạnh Ðông A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Hải Châu (7b)

Kinh 7b, Thạnh Ðông A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Trung Thành (Kinh 8 Chợ)

Ðông Phước, Thạnh Ðông A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Bình Châu (8a)

Kinh 8a, Thạnh Ðông A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Giu Ðức (8b)

Kinh 8b, Thạnh Ðông A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Giáo họ Lộ Ðức (8b)

Kinh 8a, Thạnh Ðông A, Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Hạt Rạch Giá

Giáo Xứ Rạch Giá

25 Nguyễn Trường Tộ, Vĩnh Thanh, Tx. Rạch Giá, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Tân Lập

Ấp Mỹ Thuận, Sóc Sơn, Hòn Ðất, Kiên Giang

 

Giáo họ Mỹ Hiệp Sơn

Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Ðất, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Phú Hòa

Phi Thông, Rạch Giá, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Rạch Sỏi

Phi Thông, Rạch Giá, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Mong Thọ

Mong Thọ B, Châu Thành, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Hòa Hưng

Hòa An, Hòa Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Hòa Hưng

Hòa An, Hòa Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Trảng Tranh

Hòa Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Xẻo Dầu (Ðức Mẹ Vô Nhiễm)

Hòa An, Hòa Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Quý Phụng (Kinh Tràm)

Cây Huệ, Hòa An, Giồng Riềng, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Tân Bình (Tràm Chẹc)

256 ấp Sở Tại, Bàn Tân Ðịnh, Giồng Riềng, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Ong Dèo

Ấp 3, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Gò Quao, Kiên Giang

 

Giáo Xứ An Bình

Ấp 5, Ðịnh An, Gò Quao, Kiên Giang

 

Giáo họ Xáng Cụt

Thắng Lợi, Vĩnh Thắng, Gò Quao, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Quý Phụng (Rọc Lá)

Ấp Rọc Lá, Tây Yên, An Biên, Kiên Giang

 

Giáo họ Xẻo Dinh

Tây Yên, An Biên, Kiên Giang

 

Giáo họ Xẻo Dinh

Tân Yên, An Biên, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Ðông Hòa

Ấp 9 Xáng, Ðông Hòa, An Minh, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Thứ Mười (Ðông Hưng)

Ấp 10 Huỳnh, Ðông Hưng, An Minh, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Minh Châu

Minh Tân, Minh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Ðất)

Ấp Cầu Hòn, Hòn Ðất, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Bình Sơn

Ấp Bình Thuận, Bình Sơn, Hòn Ðất, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Kiên Lương

Ngã Ba Thị, Ttr. Kiên Lương, Hà Tiên, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Hòn Chông

Hòn Chông, Bình An, Kiên Lương, Hà Tiên, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Rạch Ðùng (Ðức Mẹ Vô Nhiễm)

Ấp rạch Ðùng, Bình An, Hà Tiên,Kiên Giang

 

Giáo Xứ Ðất Hứa

Ấp Thạch Lợi, Hòa Ðiền, Hà Tiên, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Hòa Giang

Ấp Kinh 1, Hòa Ðiền, Hà Tiên, Kiên Giang

 

Giáo Xứ Hà Tiên

Ấp Lầu Ba, Hà Tiên, Kiên Giang

 

Giáo Xứ An Thới (Hưng Văn)

KP. 3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

 

(dựa theo Niêm Giám 2005 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam)

 


Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị Ân Nhân khắp nơi đã cộng tác gửi cho chúng tôi những hình ảnh về các Thánh Ðường tại Việt Nam. Vì đang trong thời gian tìm tài liệu và chuẩn bị, nên còn rất nhiều thiếu sót, xin quý vị thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng rất ước mong sự cộng tác của những quý vị nào có những hình ảnh hay tài liệu khác về các Thánh Ðường tại Việt Nam, xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

Vietnamese Missionaries in Taiwan, 80 Antung Street, Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

hoặc

e-mail: vnmissio@seed.net.tw

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị, và nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban bình an cho quý vị và cho Giáo Hội Việt Nam.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page