Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

 

Khẩu Hiệu : "Giới Luật Mới"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

24/06/1928

Sinh

Tại Cẩm Lai, Thái Bình

02/07/1955

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

15/04/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

01/05/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

30/12/1997

Kế nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

02/10/2003

Hưu Dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

 

Lạy Chúa xin đừng bỏ rơi con

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Ðức Cha Bùi Tuần

Chúc Mừng 48 năm Linh Mục và 28 năm Giám Mục của ÐC Bùi Tuần

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page