Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

 

Khẩu Hiệu : "Chúa Kitô Trong Anh Chị Em"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

2/02/1909

Sinh

Tại Vân Ðồn

29/06/1934

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

24/11/1960

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận  Long Xuyên, Việt Nam

22/01/1961

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận  Long Xuyên, Việt Nam

30/12/1997

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận  Long Xuyên, Việt Nam

10/06/2009

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận  Long Xuyên, Việt Nam

 

Thánh lễ an táng Ðức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ

Thư Phân Ưu của Ðức Cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục VN

Cáo Phó Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ qua đời hưởng thọ 100 tuổi

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page