Ðức Tổng Giám Mục

Stêphanô Nguyễn Như Thể

Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế

 

Khẩu Hiệu : "Cho Muôn Dân Ðược Sống"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

1/12/1935

Sinh

Tại Quảng Trị

6/01/1962

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Huế, Việt Nam

7/09/1975

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

7/09/1975

Thụ phong Giám Mục

Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

23/11/1983

Từ chức

Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

1/03/1998

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Chánh Tòa Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

18/08/2012

Hưu dưỡng

Tổng Giám Mục Chánh Tòa Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam

 

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của ÐTGM Nguyễn Như Thể

Bản tin Tòa Thánh bổ nhiệm các Tổng Giám Mục Việt Nam

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page