Ðức Cha Lê Văn Hồng

Tân Tổng Giám Mục chính tòa Giáo Phận Huế

 

Ðức Cha Lê Văn Hồng, Tân Tổng Giám Mục chính tòa Giáo Phận Huế.

Vatican (Vat. 18/08/2012) - Ngày 18 tháng 8 năm 2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Ðức Cha Stephano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục chính tòa giáo phận Huế, và bổ nhiệm Ðức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng lên kế nhiệm.

Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể năm nay 77 tuổi, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1935 tại Giáo Xứ Cây Da, tỉnh Quảng Trị, thụ phong Linh Mục cách đây 50 năm (6-1-1962) và làm Giáo Sư Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện trước khi làm Giám đốc Tiểu chủng viện Huế (1972-1975). Tháng 5 năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó của Giáo Phận Huế với quyền kế vị, dưới thời Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Ðiền. Khẩu hiệu Giám Mục của ngài là "Pro Mundi vita" (để cho trần gian được sống, Ga 10,10). Năm 1983, ngài đệ đơn từ chức và được Tòa Thánh chấp nhận. 15 năm sau đó, tức là ngày 9 tháng 3 năm 1998, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục chính tòa của giáo phận Huế.

Ðức tân Tổng Giám Mục Lê Văn Hồng năm nay 72 tuổi, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1940 tại Trí Bưu, Quảng Trị, thụ phong Linh Mục năm 1969 và làm Giáo Sư Tiểu chủng viện Hoan Thiện, và về sau ngài Quản xứ Truồi từ năm 1975 đến năm 1999 là năm ngài được cử đi du học tại Pháp trong 3 năm trời.

Trở về nước năm 2002, Cha Lê Văn Hồng Quản Xứ Phú Hậu cho đến khi được bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu tòa Dadiaufala, Phụ tá của Tổng giáo phận Huế ngày 19 tháng 2 năm 2005. Ngài chọn khẩu hiệu Giám Mục là "Sicut qui ministrat" (Như một người phục vụ, Lc 22,27).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page