Tường Thuật

Hội Nghị các Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục

về Bảo Vệ Trẻ Em tại Vatican

(21~24/02/2019)

 

 


 

Cha Zollner kêu gọi kiên nhẫn đợi những thành quả cụ thể

Thư của HÐGM Hoa Kỳ gởi dân Chúa về đường hướng đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục

Cuộc họp liên bộ Toà Thánh là hành động tiếp liền sau Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em trong Giáo Hội

Nhìn lại các sự kiện trong bốn ngày Hội Nghị Thượng Ðỉnh về Bảo Vệ Trẻ Em trong Giáo Hội

Diễn văn của Ðức Thánh Cha kết thúc cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em

Diễn từ của ÐTC kết thúc Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo Hội

Bài giảng của ÐTGM Coleridge trong Thánh Lễ Bế Mạc Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội

Yêu thương kẻ thù tạo nên một cuộc cách mạng của lòng thương xót

Bài chia sẻ Tin mừng của Ðức cha Coleridge Giáo hội làm tất cả để trở thành nơi an toàn cho tất cả

Tiếng nói nạn nhân tại Hội Nghị Bảo Vệ Vị Thành Niên

Bài thuyết trình của bà Valentina Alazraki trong Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em Ðề tài truyền thông

Bài giảng của ÐTGM Philip Naameh trong Phụng Vụ Sám Hối tại Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên

Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội ngày thứ III

Thuyết trình của Ðức Hồng Y Reinhard Marx

Thuyết trình của bà Linda Ghisoni

Bài Thuyết Trình của Linda Ghisoni Phó Tổng Thư Ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống

Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội ngày thứ hai

Bài thuyết trình của Ðức Hồng Y Blaise Cupich

Ngày thứ hai tại Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trách nhiệm giải trình của các Giám Mục

Hội Nghị Thượng Ðỉnh Bảo Vệ Trẻ Em ngày thứ hai Ðức Hồng Cupich thuyết trình

Tòa Thánh khai mạc Hội nghị về bảo vệ trẻ em

21 điểm quan yếu của Ðức Phanxicô để Hội Nghị Thượng Ðỉnh Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội thảo luận

Tóm lược bài thuyết trình của Ðức Hồng Y Rubén Salazar Gómez

Bài thuyết trình của ÐTGM Charles J Scicluna Tổng Giám Mục Malta Ðồng Tổng thư ký của Bộ Giáo Lý Ðức Tin

Bài thuyết trình của Ðức Hồng Y Luis Antonio Tagle trong Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên

Diễn từ khai mạc của Ðức Thánh Cha trong Hội Nghị Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo Hội

Ðức Thánh Cha khai mạc cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội

Thuyết trình của Ðức Tổng Giám Mục Scicluna

Thuyết trình của Ðức Hồng Y Luis Antonio Tagle

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô khai mạc Hội Nghị Thượng Ðỉnh về Bảo Vệ Trẻ Em tại Vatican

 

Các Bề trên dòng tu sát cánh với Ðức Thánh Cha chống nạn lạm dụng

Những nổ lực bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo Hội

Tổng quan về các cố gắng trong Giáo Hội nhằm bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em

190 người tham dự khóa họp bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội

Tin tức cập nhật về Hội Nghị Thượng Ðỉnh Bảo Vệ Các Vị Thành Niên

Linh Mục Zollner hy vọng hội nghị chống lạm dụng phải tạo ảnh hưởng mạnh

Ðứng trước vấn đề lạm dụng tính dục trong Giáo hội

Sẽ có cuộc Họp báo giới thiệu cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội

Toà thánh công bố chi tiết về Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên

Ðức Giáo Hoàng triệu tập khóa họp các Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục về nạn lạm dụng

Ðức Thánh Cha sẽ gặp các Giám mục trên thế giới để thảo luận về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page