Sẽ có cuộc Họp báo giới thiệu

cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội

 

Sẽ có cuộc Họp báo giới thiệu cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 14-02-2019) - Lúc 11 giờ 30 sáng thứ hai, 18 tháng 2 năm 2019, sẽ có cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh để giới thiệu cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội.

Cuộc gặp gỡ này sẽ tiến hành từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019, đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô loan báo từ lâu và giới báo chí quen gọi là "Cuộc họp thượng đỉnh về nạn lạm dụng tính dục trong Giáo Hội".

Thành phần trên bàn chủ tọa họp báo

Hiện diện trong cuộc họp báo này, đứng đầu sẽ là Ðức Hồng Y Blase Cupich, Tổng Giám Mục giáo phận Chicago Hoa Kỳ, thành viên ban tổ chức, và các thành viên khác là Ðức Tổng Giám Mục Charles Scicluna, của giáo phận Malta, Ðồng Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin, chuyên xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, Cha Federico Lombardi S.I, Chủ tịch tổ chức Vatican Joseph Ratzinger - Biển Ðức 16 và là điều hợp viên cuộc gặp gỡ, sau cùng là cha Hans Zollner S.I., Chủ tịch Trung tâm bảo vệ trẻ em thuộc Ðại Học giáo hoàng Gregoriana, thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, đồng thời là chuyên gia của Ban tổ chức. Nữ tu Bernadette Reis, F.S.P, phụ tá quyền giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh.

Cha Zollner

Hôm 12 tháng 2 năm 2019, trong cuộc họp báo ở Roma, Cha Zollner cho biết có khoảng 180 tham dự viên gồm các vị Chủ tịch các Hội Ðồng Giám Mục trên thế giới (từ Việt Nam có Ðức Cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Huế), và thủ lãnh các Hội đồng của các Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Ðông Phương, một số vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh, đại diện các dòng tu. Ðức Giáo Hoàng sẽ hiện diện tại các phiên khoáng đại.

Chương trình đại cương

Cha Zollner cũng cho biết ngày họp đầu tiên sẽ nêu bật vai trò mục tử, linh đạo và pháp lý của Giám Mục. Ngày thứ hai bàn về hệ thống trách nhiệm hiện nay. Hiện thời 5,100 Giám Mục trên thế giới chỉ chịu trách nhiệm và trả lẽ cho Ðức Thánh Cha về các hoạt động của mình, đó là điều Ðức Giáo Hoàng không thể quán xuyến nổi. Vì thế các Giám Mục sẽ suy tư về các cơ cấu và thể thức cần đề ra để giải quyết vấn đề này.

Ngày thứ ba, các tham dự viên sẽ bàn về vấn đề "hệ thống" đã được Ðức Thánh Cha nhắc đến trong thư gửi các Giám Mục Chile và trong thư gửi Dân Chúa ngày 20 tháng 8 năm 2018: đứng trước những đau khổ của các anh em bị tổn thương vì lạm dụng, các tín hữu Kitô phải đáp ứng một cách "hoàn vũ". Ðức Thánh Cha đã kêu gọi toàn thể các tín hữu hãy thực thi một sự hoán cải bản thân và cộng đồng.

Sẽ có những lúc cầu nguyện chung, chia sẻ và nghe các chứng từ, một buổi phụng vụ thống hối và ngày chót 24 tháng 2 năm 2019 sẽ có thánh lễ đồng tế bế mạc.

Luật pháp không đủ giải quyết

Nhiều người nghĩ rằng ban hành các luật lệ mới sẽ chấm dứt những vụ lạm dụng, nhưng Cha Zollner nhận xét rằng nguyên các biện pháp đó vẫn chưa đủ, cần phải có một sự thay đổi thái độ và não trạng trong toàn Giáo Hội.

Trong thời gian qua, một số chức sắc và cả Ðức Thánh Cha đã cảnh giác dư luận đừng mong đợi thái quá nơi cuộc gặp gỡ này. (cath.ch 12-2-2019, Rei 13-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page