Bài thuyết trình

của Ðức Hồng Y Blaise Cupich

 

Bài thuyết trình của Ðức Hồng Y Blaise Cupich.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 22-02-2019) - Trong bài thuyết trình sáng ngày 22 tháng 2 năm 2019, Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục giáo phận Chicago, cũng là trưởng ban tổ chức cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em ở Vatican những ngày này, đã nói đến 4 điều các Giám Mục và bề trên dòng cần làm trong việc xử lý những vụ tố cáo lạm dụng, đó là:

4 điều cần thực hiện

- lắng nghe tường tận,

- đề cao vai trò của giáo dân trong lãnh vực này, chống lại thái độ che đậy và bao dung của giáo sĩ đối với những vụ lạm dụng. Ðức Hồng Y nói: "Ðặc tính công nghị chân thực trong Giáo Hội (nghĩa là mọi thành phần dân Chúa đều tham dự vào hoạt động của Giáo Hội) kêu gọi chúng ta hãy cứu xét rộng rãi chứng từ của giáo dân, vững mạnh và có thể đẩy mạnh sứ mạng chúng ta muốn chu toàn qua cuộc gặp gỡ này. Chúng ta phải du nhập sự tham gia rộng rãi của giáo dân vào mọi nỗ lực để nhận ra và kiến tạo những cơ cấu trả lẽ về trách nhiệm để phòng ngừa nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục.

- đoàn thể tính: cũng vì thiếu sự cảm thông, liên lạc giữa Ðức Giáo Hoàng và các Giám Mục, và giữa các Giám Mục với nhau, giữa các Giám Mục và các bề trên dòng, giữa các Giám Mục với dân của các vị đưa đến sự thất bại trong việc xác định trách nhiệm của các giáo sĩ các cấp trong việc xử lý những vụ lạm dụng.

- đồng hành với các nạn nhân. Nếu Giáo Hội muốn thực sự ôm ấp, như người mẹ yêu thương, đối với các nạn nhân sống sót sau những vụ giáo sĩ lạm dụng, thì mọi cơ cấu trả lẽ về trách nhiệm phải bao gồm tình liên đới và đồng hành thực sự cảm thương đối với các nạn nhân.

Các thủ tục cụ thể

Cụ thể hơn, Ðức Hồng Y Cupich đề nghị một loạt những điều cần thực hiện để xử lý các Giám Mục và Bề trên thiếu trách nhiệm đối với những vụ lạm dụng:

1. Thiết lập các tiêu chuẩn để điều tra các Giám Mục

Khi các Hội Ðồng Giám Mục, giáo tỉnh hoặc giáo phận cùng thiết lập các tiêu chuẩn để điều tra về các Giám Mục, phải có sự can dự và tham khảo các chuyên gia giáo dân, theo giáo luật, và tham chiếu vị Tổng Giám Mục đứng đầu giáo tỉnh, xét vì vai trò truyền thống của vị Tổng Giám Mục trong việc phối hợp đời sống Giáo Hội. Tất cả phải diễn ra không gây thiệt hại cho thẩm quyền của Tòa Thánh. Nơi nào dân luật đòi phải trình báo những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên, luật ấy phải được tuân hành và các chính sách phải làm sáng tỏ các đòi hỏi ấy.

2. Trình báo những tố cáo

Tất cả những cơ cấu để trình báo những vụ lạm dụng hoặc ngược đãi đối với một Giám Mục phải minh bạch và các các tín hữu biết. Phải quan tâm kiến tạo những cơ cấu trình báo độc lập, dưới hình thức một đường giây điện thoại dành riêng hoặc một dịch vụ trang mạng để nhận và truyền những lời tố cáo trực tiếp đến Ðức Sứ Thần Tòa Thánh, Tổng Giám Mục của vị Giám Mục bị cáo, hoặc nếu cần, gửi đến người thay thế và tới bất kỳ chuyên gia giáo dân nào được dự trù theo qui tắc do Hội Ðồng Giám Mục qui định. Sự tham gia của các chuyên gia giáo dân để trợ giúp từ nay trở thành điều cần thiết cho tiến trình xét xử được tốt đẹp và minh bạch. Phải thiết định các đòi hỏi và thủ tục khác để trình báo chí giáo quyền liên hệ từ phía các giáo sĩ biết hành động sai trái của một Giám Mục.

3. Những thủ tục cụ thể

Ðức Hồng Y Cupich nói: Theo ý tôi, nên chấp nhận những thủ tục xét xử rõ ràng ăn rễ trong các truyền thống và các cơ cấu của Giáo Hội, đồng thời thỏa mãn các nhu cầu hiện đại nhận diện và điều tra những thái độ bất hợp pháp của Giám Mục. Tòa Thánh có thể ban hành các luật phổ quát, các Hội Ðồng Giám Mục có thể cứu xét việc chấp nhận các qui luật đặc biệt để đáp ứng những đòi hỏi đặc thù của mỗi Hội Ðồng Giám Mục. (Rei 22-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page