Ðức Hồng Y Mueller ca ngợi

nhận định của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16

 

Ðức Hồng Y Mueller ca ngợi nhận định của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 15-04-2019) - Ðức Hồng Y Gerhard Mueller, nguyên Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin, ca ngợi những phân tích và nhận định của Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức 16 về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trong Giáo Hội Công Giáo.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Kath.net truyền đi hôm 13 tháng 4 năm 2019, Ðức Hồng Y Muller nói: Bài của Ðức Biển Ðức 16 là một phân tích sâu xa nhất về những nguyên nhân tạo nên cuộc khủng hoảng làm mất uy tín của Giáo Hội về vấn đề luân lý tính dục. "Chúng ta không ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay bằng những khẩu hiệu tuyên truyền như loại bỏ "giáo sĩ trị" hoặc bằng cách cổ võ một thứ luân lý tính dục theo nguyên tắc tìm khoái lạc ích kỷ, nhưng bằng cách gọi đích danh sự ác bằng tên của nó".

Theo Ðức Hồng Y Mueller, cũng như Ðức Biển Ðức 16, "vấn đề cơ bản hệ tại sự phá tán một nền luân lý người ta coi là "trưởng giả" và một toan tính biện minh cho một thứ luân lý Công Giáo không có luật tự nhiên và cũng chẳng có mạc khải".

Bài của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16

Hôm 10 tháng 4 năm 2019, Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức 16 đã cho công bố một bài phân tích dài 18 trang của ngài trên báo Klerusblatt (Báo Giáo Sĩ) ở Ðức và nhiều báo khác trên thế giới phổ biến, với tựa đề "Giáo Hội và gương mù lạm dụng tính dục", trong đó Người tố giác sự sa sút luân lý và sự gia tăng thái độ không còn tin tưởng trong Giáo Hội như nguyên nhân chính đưa đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục nơi hàng giáo sĩ. Người nói đến ảnh hưởng tai hại của cuộc cách mạng tình dục hồi năm 1968 đưa tới đời sống sa sút trong các chủng viện và ơn gọi Linh Mục suy giảm trầm trọng, số Linh Mục hồi tục tăng vọt.

Bài báo của Ðức Biển Ðức 16 đã được gửi trước đó cho Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Ðức Hồng Y Mueller phê bình những nhà thần học cấp tiến

Nhiều thần học gia cấp tiến và một số người khác đã mạnh mẽ phê bình bài báo này, nhưng cũng có nhiều người bênh vực và đồng ý với phân tích của Ðức nguyên Giáo Hoàng.

Nhận định về những người phê bình Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16, Ðức Hồng Y Mueller nói: "Họ là những người không tin tưởng cũng chẳng suy nghĩ.. Họ nói về việc canh tân và cải tổ Giáo Hội, nhưng chỉ nghĩ đến việc thích ứng với sự sa đọa của họ" (Kath.net 13-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page