Kinh Thanh Cu c

Sach Nehemya

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chng :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |


- Chng 01 -

 

S nghiep cua Nehemya

1 S nghiep cua Nehemya, con cua Khakalyah...

Xay ra la vao thang Kisleu, nam th hai mi, (trong khi) toi ang thanh Shushan, 2 th Khanani mot ngi anh em cua toi i cung vi t ngi t Yua en. Toi hoi han ho ve (so phan) nhng ngi Dothai, nhom ngi thoat nan a sot lai sau tu ay, va ve (so phan) Yerusalem. 3 Ho noi vi toi: "NHng ngi song sot, con lai sau tu ay, o trong tran hat gap phai khon on ln lao va nhuc nha; tng thanh Yerusalem hung he nhng lo, cong thanh th b la thieu!" 4 Va nghe cac li ay, toi a ngoi xuong ma khoc va u phien rong ra nhieu ngay. oan toi an chay va khan nguyen trc nhan Thien Chua tren tri.

5 Toi noi:

"Oi! Lay Yave Thien Chua tren tri, Thien Chua ln lao va ang s, ang gi Giao c va long nhan vi nhng ai yeu men Ngi va gi cac lnh Ngi truyen, 6 c g tai Ngi e y va mat Ngi rong m, e nghe li khan nguyen toi t Ngi dang len trc nhan Ngi bay gi, ngay em cho con cai Israel, cac toi t cua Ngi; cung vi li xng thu toi loi con cai Israel: Qua chung toi a pham toi nghch vi Ngi; toi va nha cha toi, chung toi a pham toi. 7 Chung toi a tham te vi Ngi, a khong gi cac lnh truyen va luat ieu, phan quyet Ngi a truyen cho Mose toi t cua Ngi. 8 Xin hay nh lai li Ngi a truyen day Mose toi t Ngi rang: Cac ngi ma boi ngha, Ta se phan tan cac ngi gia cac dan; 9 nhng neu cac ngi tr lai vi Ta va tuan gi cac lnh truyen cua Ta va thi hanh, th dau nhng ngi cua cac ngi co ay ai mut (chan) tri, Ta cung se thau hop chung lai t o ma a ve chon Ta a chon lam ni lu tru Danh Ta. 10 Chung la toi t cua Ngi, va la dan Ngi a lay sc ln lao va ban tay hung trang cua Ngi ma chuoc lay. 11 Oi! Lay Chua, c g tai Ngi e y en li khan nguyen cua to t Ngi, va li khan nguyen cua cac toi t cua Ngi, nhng ke vui sng knh s Danh Ngi. Xin cho toi t Ngi c thanh cong hom nay, xin cho no gap c sung thng trc mat ngi ay!"

Bay gi toi lam quan chc tu cua vua.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page