Kinh Thanh Cu c

Sach Ezra

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chng :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | |


- Chng 01 -

 

I. Hoi Hng Va Tai Thiet en Th

 

Sac ch cho phep hoi hng

1 Nam th nhat i Kyro, vua Bat, e li Yave nh mieng Yeremya c nen tron, Yave a thc tnh tam than Kyro, vua Bat, va ong a ra thong cao trong toan e quoc; co ca sac ch, rang: "2 Kyro, hoang e Bat tuyen bo: Yave Thien Chua tren tri a ban cho ta moi nc di at. Ngi a ch nh ta phai tai thiet cho Ngi, ngoi nha Yerusalem tai Yua. 3 Vay ai trong cac ngi, bat c ai thuoc ve dan Ngi, xin Yave Thien Chua cua ho vi ho. Ho hay len Yerusalem tai Yua, ma tai thiet Nha cua Yave, Thien Chua Israel, chnh la Thien Chua Yerusalem. 4 Va moi ngi sot lai - t moi ni ho tru ngu - (phai c) dan c s tai cap cho bac vang, t san, thu vat, cung vi cua le long thanh cung vao Nha Thien Chua tai Yerusalem".

5 Bay gi cac trng toc Yua va Benyamin, cac t te va Levit, (tom lai) tat ca nhng ai c Thien Chua thc tnh tam than a choi day len tai thiet Nha Yave tai Yerusalem. 6 Tat ca nhng ngi lan can em giui tay ho u th: bac, vang, t san, thu vat, qua tang (tng ong), khong ke tat ca nhng cua cung bieu.

7 Vua Kyro a cho em ra nhng o vat thuoc Nha Yave ma Nabukoonosor a chiem oat Yerusalem va a cat trong nha cua than linh ong th. 8 Vay Kyro vua Bat a cho em cac o vat ay ra nh tay Mitriat vien thu quy; ong nay a tnh so vi Sheshbaxar, vng cong Yua. 9 Va ay la so cac o vat ay: kim boi: ba mi; ngan boi: mot ngan; dao: hai mi chn; 10 to vang: ba mi; to bac phu thuoc: bon tram mi; cac o vat khac: mot ngan. 11 Tat ca cac o oan vang bac la nam ngan bon tram. Sheshbaxar a mang theo tat ca khi nhom nhng ngi Lu ay ri Babel hoi hng ve Yerusalem.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page