Kinh Thanh Cu c

Sach Macabe I

Ban dch Viet Ng cua Linh Muc Nguyen The Thuan, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chng :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chng 01 -

 

I. Khai e

 

Alexanro va cac tng ke v

1 Sau khi Alexanro, con cua Philip, ngi Makeonia, xuat t at Kitim, a anh bai arius vua Bat cung Mei, va len tr v thay arius, - ong a tr v Hylap, - 2 ong a giao chinh nhieu tran va a chiem nhieu thanh tr va ha sat vua chua thien ha: 3 ong a rao khap ni en tan mut cung mat at va hoi chien pham cua bao la dan nc. Coi at a yen han trc mat ong. Long ong am ra t cao t ai. 4 Ong a mo mot ao binh hung manh va a ba chu ca tnh, cac dan nc, cac vng hau, va bat ho phai trieu cong cho ong. 5 Va sau o, ong nga benh liet ging va biet mnh sap chet. 6 Ong trieu tap cong than cua ong lai, nhng v hien hach, nhng ban ong trang a ln len vi ong t luc thieu thi; va ong a phan chia nc ong cho ho, ngay khi ong con song. 7 Alexanro a tr v mi hai nam va ong a chet. 8 Cac cong than cua ong a xng hung xng ba, moi ngi ni lanh vc cua mnh. 9 Het thay ho eu oi lay vng mien sau khi ong chet, roi con chau ho sau ho, trai qua nhieu nam va gay ra bao nhieu la s d tren at.

 

Antiokho Epiphane

S du nhap van hoa Hilap

10 T bon ho a xuat hien mot giong vo ao, Antiokho Epiphane, con vua Antiokho, ngi a lam con tin Roma.

Ong len lam vua nam mot tram ba mui bay, lch trieu Hilap. 11 trong nhng ngay ay, co nhng a vo loai xuat hien t Israel va chung a quen ru c nhieu ngi ma rang: "Ta hay i ket c vi cac dan ngoai xung quanh ta, v t khi ta tach biet vi ho, th ta a chuoc lay bao la hoa khon !" 12 Li le ay, ho coi la phai; 13 t ngi trong dan on a tray i yet kien vua, va ong a ban phep cho ho song theo thoi tuc dan ngoai; 14 ho a xay thao trng Yerusalem theo le loi dan ngoai; 15 va lam lai cho mnh qui au gia, ri bo Giao c thanh va at mnh di cung mot ach vi cac dan ngoai. Ho a ban mnh i lam s d.

 

Vien chinh Aicap

Cp pha en th Yerusalem

16 Mot khi vng quyen xem ra a vng, th Antiokho d tnh ba chu ca Aicap e c lam vua ca hai nc. 17 Ong a xam nhap Aicap vi mot ao quan hung hau, cung xe tran va voi, vi k ma va mot ham oi ln, 18 va ong a giao chien vi Ptoleme, vua Aicap. Ptoleme a quay au bo chay va nhieu ngi a b t thng. 19 Quan binh chiem c cac thanh tr at Aicap, va (nha vua) thu lay chien pham. 20 Roi Antiokho tr ve sau khi a anh bai Aicap, nam mot tram bon mi ba; ong tien len at Israel va len tan Yerusalem vi mot oi quan hung hau. 21 Ong a ngao nghe vao trong thanh ien va lay ban th vang, tru ang, en sang va tat ca cac o phu tung, 22 ban trng hien, quan ton, chen, bnh hng vang ni mat tien en th, va ong lot het hoanh phi pha ngoai, 23 ong a lay bac vang, cac o sang qu; ong a lay cac kho tang dau kn ma ong kiem ra c. 24 Lay tat ca roi, ong tr ve x ong. Ong a tung hoanh chem giet va noi nang rat mc kieu man. 25 Mot am tang ln a xay ra tren at Israel, khap moi ni.

26 au muc va ky muc ren xiet,

n trinh va trai trang tieu ieu,

nhan sac n nhan bien dang.

27 Tan lang xng khuc ai ca,

ngi ngoi khue phong phai chu tang sau.

28 at ray lua oi cm v am dan c

va tat ca nha Yacob trum lay tui ho.

 

Quan Syri chiem ong Yerusalem

29 Sau hai nam chan, vua sai trng ty thue vu en trong cac thanh Yua; ong nay a en Yerusalem vi mot ao quan hung hau. 30 Ong a bay mu gian, lay nhng li hoa nha ma noi vi ho, va ho a tin ong; oan bat than ong xong vao thanh ma anh pha ti bi va giet hai mot so ong dan chung trong Israel. 31 Ong a hoi cua trong thanh oan phong hoa, ap pha nha ca va tng thanh xung quanh; 32 chung a bat i ay an ba, con tre va chiem oat thu vat. 33 oan chung xay thanh avit vi tng ln manh va thap kien co, lam Thng on; 34 chung cho nh c o dan ngoai toi loi, nhng a vo lai, va bon nay tang cng the lc trong o. 35 Chung chat cha kh gii, lng thc, thau gop cua hoi c Yerusalem ma tr vao o; chung a nen mot trong bay ln.

36 That la o phuc kch oi vi thanh ien,

la ch thu ac on oi vi Israel moi thi.

37 Chung a o mau vo toi xung quanh thanh ien,

va lam nh ue thanh ien.

38 V ho, dan c Yerusalem bo tron,

thanh a nen c tru cho ngi xa la,

va hoa ra xa la vi chnh mieu due cua mnh,

va con cai thanh a phai bo thanh.

39 Thanh ien cua thnah hoang tan nh chon hoang vu.

Le lay oii thanh am tang,

Hu le nen moi o nhuc,

vinh d xa bien thanh khinh de.

40 Xa vinh bao nhieu, ray nhuc bay nhieu,

cao trong a oi thanh tang che.

 

Thiet lap th bai ngoai ao

41 Vua ban sac ch trong toan e quoc truyen moi ngi phai lam thanh mot dan duy nhat, 42 va moi ngi phai bo tuc le cua mnh. Tat ca cac dan ngoai eu on nhan tuan theo lnh vua, 43 va nhieu ngi trong Israel a hng ng viec th bai vua ra te le cho ta than va vi pham Hu le. 44 Vua sai s gia cam chieu ch en Yerusalem va cac thanh Yua, truyen phai i theo tuc le xa la oi vi x s, 45 cam ch thng hien, te le, quan te ni thanh ien va truyen vi pham Hu le va cac le lay, 46 phai lam cho thanh ien va cac thanh ra ue tap, 47 phai lap te an, vi th, am than; phai te heo va cac vat nh. 48 e mac cac con trai khong cat b, e mnh ra ghe tm bang u th ue nh, pham thanh, 49 khien ho nhang quen le luat va oi moi luat ieu. "50 Ai khong tuan hanh lnh vua se phai x t". 51 Ong a ban sac ch, li le nh the cho toan quoc; ong a at nhng vien giam s tren toan dan va truyen cho cac thanh Yua phai dang te le, khong tr thanh nao.

52 Nhieu ngi trong dan a hua tap vi chung, tat ca nhng ai bo Le luat, va ho a gay nhieu s d trong x. 53 Ho a bat Israel phai song chui ruc trong moi xo tru an. 54 Ngay mi lam Kisleu, nam -145, ong cho lnh xay o ghe tm hoang tan tren te an va xay ban th trong cac thanh Yua xung quanh. 55 ngi ta huan yen ni cac ca nha va cac cong trng. 56 Nhng sach Le luat chung gap thay, th chung xe ma thieu i. 57 Ai b bat gap co sach Giao c, va ai con dam tuan theo Le luat, th chieu ch cua vua len an x t ngi ay. 58 Chung thi hanh cng quyen tren Israel, tren nhng ai b chung lung bat, thang nay thang khac trong cac thanh. 59 Ngay hai mi lam trong thang, chung thng te le tren ban th, dng tren te an. 60 Nhng phu n a e con cai chu cat b, th chung x theo gii lnh, 61 va treo hai nhi ni co ho, (chung cung x t ca) gia nh va nhng ai lam phep cat b cho cac tre.

62 Lam ngi trong Israel manh me va can am, nhat nh khong an nhng o ue tuc, 63 ho tha chet ch khong e mnh b nh ue v thc an, va vi pham Giao c thanh. Va ho a phai chet. 64 Mot cn thnh no rat ln lao e doa Israel.

 

Tr ve Muc Luc Kinh Thanh Cu c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page