Những Chương Trình Phát Thanh

Của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Ðã Phát Sóng Trực Tiếp trên Internet

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Nghe Trực Tiếp Phát Thanh (MP3):

Nghe Trực Tiếp 24H (Phát thanh liên tục 24 giờ)
Nghe Trực Tiếp 24H (Phát thanh liên tục 24 giờ)

 

Nghe lại Chương Trình Phát Thanh trong ngày hôm nay (MP3)

Download Chương Trình Phát Thanh trong ngày hôm nay (MP3)

 

Nghe lại Chương Trình Phát Thanh trong tuần qua:

 

Download dạng MP3 (1)

Download dạng MP3 (2)

Nghe lại Chương Trình phát thanh trong tuần

Hôm Nay

Today

Nghe lại Chương Trình Phát Thanh của Ðài Chân Lý Á Châu trong ngày hôm nay

Thứ Bảy

Sept 30, 2023

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Nói với giới trẻ | | Phút cầu nguyện

Thứ Sáu

Sept 29, 2023

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Phút cầu nguyện

Thứ Năm

Sept 28, 2023

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Phút cầu nguyện

Thứ Tư

Sept 27, 2023

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Phút cầu nguyện

Thứ Ba

Sept 26, 2023

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Phút cầu nguyện

Thứ Hai

Sept 25, 2023

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Phút cầu nguyện

Chúa Nhật

Sept 24, 2023

Lịch phụng vụ trong tuần, Thánh lễ Ngày Chúa Nhật trực tiếp online | | Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo

 

 

Nghe lại những Chương Trình cũ đã Phát Thanh trong thời gian qua:

 

Nghe lại những Chương Trình đã Phát Thanh trong những năm qua (MP3)

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa (MP3)

Thưởng Thức những Chương Trình Video

Nghe lại những Chương Trình đặc biệt trước năm 2004

Thưởng Thức Ca Nhạc

Radio Vatican  -  VietCatholic NewsÁnh Sáng Tin MừngGiờ Của Mẹ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page