Những Chương Trình Phát Thanh

Của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Ðã Phát Sóng Trực Tiếp trên Internet

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Nghe Trực Tiếp Phát Thanh (MP3):

Nghe Trực Tiếp 24H (Phát thanh liên tục 24 giờ)
Nghe Trực Tiếp 24H (Phát thanh liên tục 24 giờ)

 

Nghe lại Chương Trình Phát Thanh trong ngày hôm nay (MP3)

Download Chương Trình Phát Thanh trong ngày hôm nay (MP3)

 

Nghe lại Chương Trình Phát Thanh trong tuần qua:

 

Download dạng MP3 (1)

Download dạng MP3 (2)

Nghe lại Chương Trình phát thanh trong tuần

Hôm Nay

Today

Nghe lại Chương Trình Phát Thanh của Ðài Chân Lý Á Châu trong ngày hôm nay

Thứ Sáu

Oct 7, 2022

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Chuyên mục: Giáo lý Hội Thánh Công giáo; Gặp gỡ Ðức Thánh Cha | | Phút cầu nguyện

Thứ Năm

Oct 6, 2022

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Chuyên mục: Câu chuyện Gia đình; Ðời sống Ðức Tin | | Phút cầu nguyện

Thứ Tư

Oct 5, 2022

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Chuyên mục: Hành trình với Lời Chúa; Gương Chứng nhân | | Phút cầu nguyện

Thứ Ba

Oct 4, 2022

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Chuyên mục: Lời Chúa ngày Chúa Nhật; Trưa Chúa Nhật với Ðức Thánh Cha | | Phút cầu nguyện

Thứ Hai

Oct 3, 2022

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Chuyên mục: Học hỏi Phụng Vụ; Tìm hiểu Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo | | Phút cầu nguyện

Chúa Nhật

Oct 2, 2022

Lịch phụng vụ trong tuần, Thánh lễ Ngày Chúa Nhật trực tiếp online | | Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo

Thứ Bảy

Oct 1, 2022

Suy niệm Lời Chúa | | Tin tức tôn giáo | | Chuyên mục: Nói với giới trẻ; Thánh Mẫu Học | | Nói với giới trẻ | | Phút cầu nguyện

 

 

Nghe lại những Chương Trình cũ đã Phát Thanh trong thời gian qua:

 

Nghe lại những Chương Trình đã Phát Thanh trong những năm qua (MP3)

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa (MP3)

Thưởng Thức những Chương Trình Video

Nghe lại những Chương Trình đặc biệt trước năm 2004

Thưởng Thức Ca Nhạc

Radio Vatican  -  VietCatholic NewsÁnh Sáng Tin MừngGiờ Của Mẹ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page