Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Một số Chương Trình Ðặc Biệt

trước năm 2004

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe chương trình Phát Thanh, xin bạn đưa chuột vào chữ (Nghe MP3)... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những chương trình Phát Thanh vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào chữ , rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại offline từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.

 


 

  (Nghe MP3) Radio Veritas Asia Special Program

  (Nghe MP3) Phép Lành Trong Thánh Lễ Ðầu Xuân Với HTSVN tại Philippines

  (Nghe MP3) Bài Giảng Ðầu Xuân của Ðức Ông Tài - Cuộc Ðời Không Có Em

  (Nghe MP3) Testimony of Cardinal Nguyen V Thuan: The Road of Hope

  (Nghe MP3) Testimony of Cardinal Nguyen V Thuan: The Cathedral in prison

  (Nghe MP3) Testimony of Cardinal Nguyen V Thuan: Three drops of wine

  (Nghe MP3) Testimony of Cardinal Nguyen V Thuan: The feast of holy Mary

  (Nghe MP3) 15/08/1998: Một vài nhận xét về kết quả của Ðại Hội Lavang

  (Nghe MP3) 15/08/1998: Tường thuật ngày thứ ba của Ðại Hội Lavang

  (Nghe MP3) 14/08/1998: Một vài nhận xét về ngày thứ hai của Ðại Hội Lavang

  (Nghe MP3) 14/08/1998: Tường thuật buổi đón tiếp Ðức Hồng Y

  (Nghe MP3) 14/08/1998: Tường thuật ngày thứ hai của Ðại Hội

  (Nghe MP3) 13/08/1998: Một vài chi tiết trong dịp Ðại Hội Lavang

  (Nghe MP3) 13/08/1998: Tường thuật ngày thứ nhất của Ðại Hội Lavang

  (Nghe MP3) 12/08/1998: Trước ngày Ðại Hội Lavang: phỏng vấn ÐTGM Huế

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page