Gợi ý mục vụ

trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót

với việc Tân Phúc-Âm-hóa Ðời sống xã hội

 

 


 

Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót với việc Tân Phúc Âm hóa Ðời sống xã hội

Ðề tài 1 : Thiên Chúa hằng thương xót từ đời nọ đến đời kia

Ðề tài 2 : Lời giải đáp của Tin Mừng Lòng Thương Xót cho chất vấn về người di dân tị nạn

Ðề tài 3 : Phầm giá con người do Lòng Thương Xót

Ðề tài 4 : Giữa lòng xã hội Gia đình phản chiếu dung mạo Lòng Thương Xót

Ðề tài 5 : Lao động thể hiện phẩm giá thụ tạo theo hình ảnh của Ðấng Hay Thương Xót

Ðề tài 6 : Ðối thoại xã hội truyền thông Lòng Thương Xót

Ðề tài 7 : Công ích và Hoà bình trong xã hội khởi đầu cho Lòng Thương Xót

Ðề tài 8 : Tân Phúc Âm hóa môi sinh văn hóa

Ðề tài 9 : Lòng thương xót động lực của tân Phúc Âm hóa nền kinh tế chính trị

Ðề tài 10 : Lòng Thương Xót tha thứ và món nợ sinh thái không thể được dung tha

Ðề tài 11 : Lòng Thương Xót trong sứ mạng của Hội Thánh

Ðề tài 12 : Thiên Chúa hằng thương xót những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội

 

Giới thiệu một số bài hát dùng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Nghi thức Chúc lành cho những người hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót

Nghi thức Mở Cửa Lòng Thương Xót và Nghi thức bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

Văn phòng HÐGMVN (2015)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page