Nghi thức Chúc lành cho những người hành hương

Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

Nghi thức Chúc lành cho những người hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Sàigòn (WHÐ 26-11-2015) - Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương xót sẽ được khai mạc tại Roma vào ngày 08 tháng 12 năm 2015, Ðại lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, với nghi thức Mở Cửa Thánh (Cửa Thương Xót) tại Ðền thờ Thánh Phêrô. Tại các giáo hội địa phương, các Cửa Thương Xót sẽ được mở vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, Chúa nhật III Mùa Vọng.

Một trong các sinh hoạt chính trong Năm Thánh Lòng Thương Xót là các cuộc hành hương đến Cửa Thánh và các nơi thánh. Vì thế Uỷ ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phổ biến "Nghi thức chúc lành cho những người hành hương" sau đây, trích từ "Sách Chúc Lành", các số 404-430, để giúp cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam được hưởng nhờ ơn ích nhờ tích cực tham dự hành hương một cách trọn vẹn và có ý thức.

Xin tải về tại đây (file pdf, 20 trang A5, 160 KB).

 

Uỷ ban Phụng tự / HÐGMVN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page