Nước Mắt và Hạnh Phúc

(Những bài Suy Niệm Và Cầu Nguyện

của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường, SJ.)

 

- Tôi không biết Người ấy!

Ngay đó, gà liền gáy. Phêrô nhớ lại lời Ðức Kitô đã bảo:

"Trước khi gà gáy, ngươi đã chối Ta ba lần".

Và ra ngoài, ông khóc lóc thảm thiết. (Mt 26,74-75)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

1. Vào Tập

2. Tiếng Gọi

3. Ước Mơ

4. Tặng Phẩm

5. Thương Yêu Là Trung Thành

6. Thánh Giá

7. Nước Mắt

8. Nhà Thờ

9. Giới Thiệu

10. Cô Ðơn

11. Tình Yêu Và Ðau Khổ

12. Ðôi Mắt

13. Lên Ðường

14. Xét Ðoán

 

15. Nỗi Mong

16. Nỗi Lòng Người Chăn Chiên

17. Chết

18. Tự Do

19. Kỷ Niệm: Hạnh Phúc Hay Vết Thương

20. Ðường Ðời

21. Tha Thứ

22. Ngài Ðã Nói Gì Trên Ðường Ði

23. Nước Mắt Và Hạnh Phúc

24. Giáo Hội

25. Quê Hương Và Tin Mừng

26. Tình Hoa Kinh Thánh

27. Vệ Tinh Truyền Hình Công Giáo

 

 

Nước Mắt Và hạnh Phúc "Những bài Suy Niệm Và Cầu Nguyện"

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Copyright (C) 1989 [Rev. Nguyen Tam Thuong, SJ.]. All rights reserved.

Last updated: March 1, 1997 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page