Ðức Cố Giáo Hoàng Piô IX
có thể sẽ được phong Chân Phước
cùng với Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan 23
vào năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cố Giáo Hoàng Piô IX có thể sẽ được phong Chân Phước cùng với Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 vào năm 2000.

Tin Roma (Apic 23/09/99): Theo nguồn tin của Nhật Báo tại Italia có tên là "Người Ðưa Tin", số phát hành hôm thứ Năm 23 tháng 9/1999 nầy, thì Ðức Cố Giáo Hoàng Piô thứ IX, có thể sẽ được phong Chân Phước cùng với Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, trong năm 2000 sắp đến. Nhật Báo "Người Ðưa Tin" còn cho biết thêm rằng Hội Ðồng Giám Mục Italia, khi được hỏi ý kiến về vấn đề nầy, đã trả lời một cách tích cực cho Tòa Thánh về vấn đề nầy. Ðức Cố Giáo Hoàng Piô IX đã cai quản Giáo Hội vào cuối thế kỷ thứ 19, từ năm 1846 cho đến năm 1878. Và án phong Chân Phước cho Ngài đã kết thúc tốt đẹp vào năm 1986, khi Ðức Gioan Phaolô II nhìn nhận một phép lạ đã xảy ra do lời cầu khẩn của Người. Vấn đề phong Chân Phước cho Ðức Cố Giáo Hoàng Piô IX là vấn đề tế nhị, vì có liên hệ nhiều đến sinh hoạt chính trị của Italia vào thời cuối thế kỷ thứ 19. Vua Victor Emmanuel của Italia đã chiếm thành Roma vào năm 1870, trong thời Giáo Hoàng của Ðức Piô IX, và từ đó Roma đã được công bố là thủ đô của Vương Quốc Italia. Vì thế, mà Ðức Gioan Phaolô II đã muốn có sự tham khảo rộng rải nhiều giới lãnh đạo của đạo và đời tại Italia, trước khi chính thức quyết định về việc phong Chân Phước cho Ðức Piô IX, mặc dù án phong Chân Phước đã kết thúc tốt đẹp vào năm 1986, với một phép lạ đã được công nhận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page