Tài Liệu Năm Thánh 2025

"Những Người Lữ Hành Hy Vọng"

 


 

Họp báo chuẩn bị Năm Thánh 2025

Phiên họp đầu chuẩn bị Năm thánh 2025

Thư Ðức Thánh cha về việc chuẩn bị Năm thánh 2025

Khẩu hiệu Năm thánh 2025 là Những người lữ hành hy vọng

Ðức Thánh cha chuẩn bị Năm thánh 2025

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page