Thị trưởng Roma trình bày

cho Ðức Thánh cha kế hoạch Năm thánh 2025

 

Thị trưởng Roma trình bày cho Ðức Thánh cha kế hoạch Năm thánh 2025.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-01-2023) - Hôm 12 tháng Giêng năm 2023, Thị trưởng thành Roma, ông Roberto Gualtieri, đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến và nhân dịp này ông đã trình bày cho ngài kế hoạch của chính quyền Ý và Roma về Năm thánh 2025.

Thị trưởng Gualtieri cũng là Ủy viên đặc biệt của chính phủ Ý về Năm thánh 2025.

Trong cuộc hội kiến dài một tiếng, Ðức Thánh cha và ông Thị trưởng đã trao đổi về nhiều vấn đề và đặc biệt đề cập đến Năm thánh. Ông cho ngài biết sau cuộc gặp gỡ này, ông sẽ tới phủ Thủ tướng Ý để cùng với ông Alfredo Mantovano, Thứ trưởng tại đây trình bày về Sắc luật đã được chính phủ thông qua, liên quan đến những công trình thiết yếu cần thực hiện để đón tiếp hàng chục triệu tín hữu hành hương và du khách cũng như tân trang thành phố Roma nhân dịp Năm thánh.

Sắc luật của Chính phủ Ý dự kiến có 87 công trình cần thực hiện với chi phí hơn một tỷ Euro, trong số này có 32 dự án chỉnh trang và nâng cao giá trị, 23 công trình khác liên quan đến đường xá và lưu thông, 8 dự án trong lãnh vực tiếp đón và tham gia, 24 công trình về môi trường và lãnh thổ. Nếu tổng cộng chi phí những can thiệp khác cũng có liên hệ tới Năm thánh thì ngân khoản lên tới bốn tỷ Euro, trong đó có 500 triệu Euro do ngân quỹ Liên hiệp Âu châu trợ giúp nước Ý, gọi tắt là Pnrr.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, Thị trưởng Gualtieri cho biết Ðức Thánh cha yêu mến Roma là thành phố đặc biệt trên thế giới, và ông đã trình bày cho ngài về những thách đố mà thành này đang phải đương đầu, về mặt an bình, chính trị xã hội và môi trường.

(Vatican News 12-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page