Phiên họp đầu chuẩn bị Năm thánh 2025

 

Phiên họp đầu chuẩn bị Năm thánh 2025.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-04-2022) - Hôm mùng 04 tháng Tư năm 2022, Ủy ban Mục vụ chuẩn bị Năm thánh 2025 đã nhóm phiên họp đầu tiên dưới quyền chủ tọa của Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella để cứu xét chiều kích tinh thần và nội dung của các sinh hoạt hướng về Năm thánh.

Ðức Tổng giám mục Fisichella là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng là cơ quan được Ðức Thánh cha ủy nhiệm việc chuẩn bị Năm thánh tới đây. Tham dự phiên họp có đại diện của các cơ quan trung ương Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục Ý và nhiều thực tại khác của Giáo hội.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Telepace ở Ý, Ðức Tổng giám mục nói: "Ðây là một hành trình với nội dung phong phú mà tất cả các giáo phận rải rác trên thế giới có thể cùng nhau thực hiện. Ðây là ưu tiên đối với Năm thánh 2025. Hướng đi do Ðức Thánh cha đề ra là làm sao để biến cố này được sống như một cái gì cứ diễn ra 25 năm một lần".

"Trong phiên họp, chúng tôi bắt đầu cứu xét xem làm thế nào để mang lại cho Năm thánh, không những về phương diện tinh thần, nhưng gồm cả những chủ đề các của các sinh hoạt. Trong những ngày tới đây, cũng có cuộc gặp gỡ của Ủy ban văn hóa tìm cách liên kết kinh nghiệm tinh thần với kinh nghiệm văn hóa: Chúng tôi cũng muốn rằng nhân dịp Năm thánh sắp tới, thành Roma có thể cống hiến tất cả những phong phú của mình về phương diện lịch sử, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc của mình. Kinh nghiệm những Năm thánh trước đây cũng làm nổi bật mối liên hệ chặt chẽ giữa chiều kích hành hương và du lịch. Trong lịch sử các cuộc hành hương, người ta vẫn luôn tỏ ra tò mò muốn tìm hiểu văn hóa địa phương, và họ trở về nhà với một sự phong phú rất nhiều".

Ðức Tổng giám mục Fisichella cho biết trong bộ máy tổ chức Năm thánh cũng có một Ủy ban kỹ thuật, Ủy ban đại kết và một Ủy ban truyền thông. Ủy ban này sắp nhóm họp để xác định không những cách thức phổ biến các sinh hoạt Năm thánh, nhưng nhất là xác định xem đâu là những hình thức hợp thời nhất có sự can sự của các tín hữu hành hương. Sau cùng, Ðức Tổng giám mục loan báo huy hiệu hay Logo của Năm thánh 2025 sẽ được phổ biến vào khoảng cuối tháng Năm năm 2022. Thực vậy, ngày 20 tháng Năm năm 2022 là ngày chót trong cuộc thi tuyển quốc tế để đón nhận các dự án về vấn đề này. Cho đến nay đã có nhiều đề nghị huy hiệu từ các nơi được gửi về Roma, các dự án đầu tiên được gửi từ Phi châu, một dấu chỉ chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt từ phía đại lục này đối với Năm thánh 2025".

(Vatican News 4-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page